Anayasa Mahkemesi 2003 Yılı Mali Bütçe Kanunu'nun birçok hükmünün yürütmesini durdurdu

25/07/2003 00:00:00
Yazdır

Soru

Anayasa Mahkemesi 2003 Yılı Mali Bütçe Kanunu'nun birçok hükmünün yürütmesini durdurdu

Cevap

29.3.2003 tarihinde TBMM'de 2003 yılı Mali Bütçe Kanunu kabul edildiğinde hem memurlar.net sitesinde hem de bu köşede Kanundaki yanlışlıklara işaret etmiş ve bu yanlışlıkların Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi halinde iptal edileceğini belirtmiştik. Bütçe Kanunu'na bütçe ile ilgili olmayan hükümlerin konulması son birkaç yıldır yapılmaktadır. Ancak, konu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nce birçok iptal kararı verilmiş olmasına rağmen Maliye bürokratlarınca hazırlanan tasarı neredeyse hiçbir değişikliğe uğramadan TBMM'de kabul edilmiştir. Anayasa Mahkemesi 17.7.2003 tarihinde verdiği kararda 9 fıkranın yürürlüğünü durdurmuştur.

1- Harcırahlara ilişkin hüküm iptal edildi(yürütülmesi durduruldu)

Yürütmenin durdurulması kararı verilen hususlardan birisi ise bu köşede sıkça yer verdiğimiz harcırahlara ilişkindir. Bilindiği üzere, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nda yer alan hükümden dolayı 1.4.2003 tarihinden bu yana açıktan veya naklen atananlara harcırah ödemesi yapılmamaktadır. Bu tarihten önce de geçici Bütçe Kanunu'nda yer alan hükümler nedeniyle açıktan veya naklen atananlara harcırah ödemesi yapılmamaktaydı. Bu konuda idare mahkemelerinde açılmış çok sayıda dava bulunmaktadır. Dava açanlar açısından Anayasa Mahkemesi kararının dava açılan mahkemeye ek olarak verilmesi yararlı olacaktır. Dava açmamış olanların ise idareye bir dilekçe ile başvurarak "atamasının yapılmış olmasına rağmen harcırahının verilmediğini ve harcırah ödemesinin yapılması gerektiğini" belirtmesi gerekmektedir. İdarenin olumsuz cevabı veya idarenin 60 gün içinde hiç cevap vermemesi üzerine de idare mahkemesinde dava açılması gerekecektir.

2- Öğretim elemanlarına merkezi sınav iptal edildi

Okutman, öğretim görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda 1.4.2003 tarihinden itibaren merkezi sınav öngören hüküm de iptal edilmiştir.(yürütmenin durdurulması kararı iptal kararı ile aynı sonuçları doğurduğu için iptal edildi ifadesi kullanılmaktadır) Ancak, 19.7.2003 tarihinde Başbakanlık'ça yayımlanan 2003/42 sayılı Genelgede Profesör ve Doçent kadroları dışındaki kadrolara yapılacak açıktan ve naklen atamaların ikinci bir talimata kadar durdurulduğu belirtildiğinden bu kadrolara atama yapılamayacaktır.

3- 190 sayılı KHK'deki Değişikliklerin Kullanılmasına İlişkin Hüküm iptal edildi

"13.12.1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 9'- uncu maddesi ile 2.9.1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 1'inci maddesi çerçevesinde yıl içinde yapılacak değişiklikler 31.12.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer." hükmü de iptal edilmiştir. Buna göre 2002 yılında yapılan değişiklikler 2003 yılı içerisinde kullanılabilecektir.

Anayasa Mahkemesi kararının tam metni, yürürlüğün durdurulması kararı verilen ve verilmeyen hükümler ve bu konuya ilişkin ayrıntılar köşemiz sınırlarını aşmaktadır. Ancak, daha ayrıntılı açıklamalar memurlar.net sitesinden yapılmıştır.

Bu soru 11,782 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR