Becayiş yapanlar harcırah alır mı?

02/10/2007 14:53:00
Yazdır

Soru

Bir kurumda çalışıyorum. Karşılıklı olarak becayiş yaptım. Harcırah alabilirmiyim.

Cevap

6245 sayılı Harcırah Kanununun Harcırah verilecek kimseleri düzenleyen 4 üncü maddesinde; ??.Ancak, becayiş olunanlar ile, mahallen temin ve görevlendirilmeleri mümkün ve mutat olan hizmetlilere ve bunların aile fertlerine yeni veya açıktan atanmalarında ve emeklilik hariç görevlerine son verilme hallerinde harcırah verilmez.?hükmü yer almaktaydı. 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer yandan, bu Kanunun Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren halleri düzenleyen 10? uncu maddesinde; Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Sonuç olarak, yapılan düzenlemeyle karşılıklı yer değiştirme (becayiş) suretiyle naklen ataması yapılanlara harcırah ödenebilecektir.

Bu soru 36,530 defa okundu. 33 Yorum yapıldı
YORUMLAR