Uzun süreli tedavi hali ve malulen emeklilik durumu

21/10/2007 00:42:00
Yazdır

Soru

İyi günler. Yardımınıza çok ihtiyacım var. Kimseden cevap alamıyorum.

SSK il Müdürlüğünde 10 Aydır memur olarak çalışmakta iken sabah işe giderken yüzüme atılan kimyasal bir madde sonucu 2006 temmuz ayından beri Üniversite hastanesinde yüz, boyun, ense ve eldeki 3. derece yanık sebebiyle yoğun tedavi görmekteyim ve görüntümden dolayı yaşadığım psikolojik durumun yanı sıra hareket kısıtlılığı yaşamaktayım. O tarihten beri 7 ameliyat geçirdim ve halihazırda 3 ay arayla planlanmış 2 ameliyatımın ardından gelişimime göre planlanacak 2-3 seneye yayılan ameliyatlarım olacak. Doktorum İlk 20 günlük raporum haricinde 3'er aylık sağlık kurulu raporu verdi. 09/10/2007 tarihinde aldığım raporu da eklersek toplam rapor sürem 18 ayı buldu. Sağlık kurulu raporunda uzun süreli tedavi gerektirmekte olduğum belirtildi. Durumum Devlet Memurları Kanununun 105, maddesinin 3, fıkrasına girer mi? Eğer 1. fıkrası üzerinden değerlendirilecekse 1 yıllık azami rapor süresini aştığım için işe başlamam yönünde yazılı bir talimat olmaksızın işten çıkarılabilir miyim? İlişiğim kesildiği takdirde tekrar nasıl dönebilirim?
Teşekkürler.

Cevap

Bilindiği üzere, rahatsızlanan memurlara verilecek hastalık izinlerine ilişkin düzenlemelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun hastalık izni başlıklı 105 inci, iyileşme halinde göreve dönüş başlıklı 106 ncı ve raporları verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik başlıklı 107 nci maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Mezkur 105 inci maddesinde "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,
izin verilir.
Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 87 nci maddede sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınır."hükmü yer almaktadır

105 inci maddenin (C ) bendinde yer alan "Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar" hükümdeki gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar ibaresi ancak sağlık kurulu raporu ile belirlenebilir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 210 uncu maddesi uyarınca 27/07/1973tarih ve 7/6913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı Ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği 11.8.1973 tarihli ve 14622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanmış ayrıntılı haber için bakınız:

Hastanede yatılan süreler, hastalık rapor süresine dâhil midir?

Bu hususta diğer haberler için soru cevap bölümünün tedavi kategorisine bakınız

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;
Mevzuata uygun olarak alınmış olan ve tedavinizin sürdüğünü gösteren bir sağlık kurulu raporu var iken idarenin 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin (C ) bendi hükmü uygulanmaksızın görevinize son verilmesinin mevzuata aykırı olacağı değerlendirilmektedir. Aksi durumda hakkınızı idari yargı yoluna başvurmak suretiyle aramanızı önermekteyiz.

Bu soru 22,810 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?