KPSS ile memur olan kişi, EKPSS'ye girip tercihlere katılabilir mi?

17/05/2016 17:02:00
Yazdır

Soru

Soru: Ben önlisans (işletme) mezunu olarak KPSS ile GİH sınıfına "memur" unvanı ile atandım. Daha sonra önlisans mezuniyetimi lisansa (işletme) tamamladım. Yeni oluşan engelimden dolayı EKPSS'ye girme hakkı kazandım ve EKPSS'ye girdim.

Merak ettiğim;

1-) Mezuniyetime uygun (lisans) VHKİ veya Bilgisayar İşletmeni unvanlarına GİH sınıfında olmalarına rağmen atanabilir miyim? (Mevcut unvanımdan farklı olmaları ve mezuniyetime dayalı seviyede tercihe sunulmalarından dolayı)

2-) Sınavsız kurumuma müracaat ederek GİH sınıfından kendi isteğimle alt sınıf olan YH sınıfına geçip tekrardan EKPSS yerleştirmeleri ile GİH sınıfından bir unvanı tercih edebilir miyim?

3-) Memuriyetten istifa edersem ne kadar zaman sonra tekrar EKPSS ile tercihte bulunup atanma şansı yakalayabilirim?

Cevap

Cevap: Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller" başlıklı 14 üncü maddesinde; "Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, halen GİH sınıfında "memur" olarak çalışıyor olmanız sebebiyle, bir üst öğrenim olarak işletme programını bitirmiş olsanız dahi, aynı hizmet sınıfındaki VHKİ veya Bilgisayar işletmeni kadrolarına EKPSS'den yerleştirmeniz yapılamaz. Eğer lisans düzeyinde sağlık veya teknik hizmetler sınıfına dahil bir lisans programı bitirmiş olsaydınız bu hüküm doğrultusunda EKPSS'den yerleştirmeniz yapılabilirdi.

Memuriyette iken üst öğrenimi bitirmiş olduğunuzdan 657 sayılı Kanunun 36-A-12/d maddesi gereği çalışmış olduğunuz kurumca intibak işlemi yapılacaktır. Hali hazırda çalışmış olduğunuz kurumda "memur" kadrosundan "VHKİ" veya "Bilgisayar İşletmeni" kadrosuna geçmek için ise görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girmeniz gerekmektedir.

EKPSS sonucuna göre tercih yapmak için mevcut durumda iki seçenek karşınıza çıkmaktadır.

1-Çalışmakta olduğunuz kuruma başvurup GİH sınıfı memur kadrosundan YH sınıfı bir kadroya atanma talebinde bulunmak; hizmet sınıfı değişiminden sonra EKPSS tercihlerine katılmak (Burada idarenin takdir yetkisi ve YH sınıfına dahil atanabileceğiniz boş kadro olup olmadığı hususları öne çıkmaktadır)

2-Usulü dairesince istifa edip, istifanın kabulünden 6 ay geçmiş olmak kaydıyla EKPSS tercihlerine katılmak.

Bu soru 8,486 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?