Özürlü çocuğu olan memurun yararlanacağı sakatlık indirimi nasıl uygulanır?

10/12/2007 15:45:00
Yazdır

Soru

İyi Günler Ben Vaiz olarak görev yapmaktayım. Çocuğumun %96 özürlü raporu var. Maaşımdan Gelir Vergisi kesilmemektedir. Ancak Vaiz olarak cezaevinde derslere girmekteyim ve ek ders almaktayım. Aldığım ek dersten ise Gelir Vergisi kesilmektedir. Maaşımdan Gelir Vergisi kesilmemekte, ancak aldığım ek dersten Gelir Vergisi kesilmektedir. Bu konudaki uygulama nasıl olmalıdır? Beni aydınlatırsanız çok sevinirim. İyi günler diler çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Cevap

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun sakatlık indirimi başlıklı 31 inci maddesinde "Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Sakatlık indirimi;
- Birinci derece sakatlar için 440.000.000 lira (530 Yeni Türk Lirası),
- İkinci derece sakatlar için 220.000.000 lira (265 Yeni Türk Lirası),
- Üçüncü derece sakatlar için 110.000.000 lira (133 Yeni Türk Lirası)dır.
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir."hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan Anılan Kanunun 89 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında "Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen özürlülerin beyan edilen gelirlerine, 31 inci maddede yer alan esaslara göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil) da yararlanır.).denilmektedir.

Sakatlık indiriminden faydalanmaya ilişki olarak 222 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde;

1-193 sayılı Kanunun belirtilen maddeleri uyarınca özürlü çalışanlar ile özürlü çocuğu olanlar bu indirimden faydalanmaktadırlar.

2-193 sayılı Kanunun belirtilen Sakatlık indirimi;
- Birinci derece sakatlar için 530 Yeni Türk Lirası
- İkinci derece sakatlar için 265 Yeni Türk Lirası
- Üçüncü derece sakatlar için 133 Yeni Türk Lirasıdır
Mükelleflerin aylık gelirlerinden belirlenen miktarda indirim yapıldıktan sonra elde edecekleri ek ders gelirlerinden indirim yapılmaksızın vergi tevkifatı yapılır.

3- Mükelleflerin aylık gelirlerinden belirlenen miktarda indirim yapılamamış olması halinde ise belirlenen miktarı aşmamak üzere yeniden indirim yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Örneğin; aylık gelir vergisi matrahı 450 ytl olan çalışanın birinci derece sakatlığı olması halinde aynı aya ilişkin olarak elde edeceği ek ders ücreti ücretinin 80 ytl kısmı vergi indirimine tabii tutulabilir. Anılan kişinin gelir vergisi matrahı 530 ytl miktarı aşması halinde ise bu miktarı aşan gelirler vergi tevkifatına tabi tutulmalıdır.

Bu soru 40,456 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam