Eş aylıksız izne ayrılınca, memur aile yardımı ödeneği alır mı?

11/06/2008 17:45:00
Yazdır

Soru

Eşim özel sektörde SSKlı olarak çalışmaktadır. Eşim doğum iznine ayrıldı ve bu izin sonunda da ücretsiz izine çıkacak ben devlet memuru olarak bu 10 aylık süre zarfında aile yardımı alabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun aile yardımı ödeneğine ilişkin 202'inci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(1)(2)
Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir." hükmü yer almaktadır.

Anılan maddenin "Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500," hükmü uyarınca; doğum sebebiyle aylıksız izin alan SSK'lı eşin menfaat karşılığı çalışmaması ve her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması nedeniyle aile yardımı ödeneğinin memur eşe ödenmesine mani bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 47,471 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?