Ceza infaz kurumlarındaki öğretmenler sendika üyesi olabilir mi?

25/08/2009 14:42:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben Adalet bakanlığı denetimli serbestlik şubesinde öğretmen çalışıyorum. Buradaki öğretmenler ek ders vb.. konularda sürekli haksızlığa uğramaktadır. Uğradıkları haksızlık karşısında kendilerini savunacak mekanizmaları olmadığı için sürekli çaresiz kalmaktadır.
Bu bağlamda denetimli serbestlikte çalışan öğretmenler eğitim sendikalarına üye olabilirler mi?

Ayrıca bu konu ile ilgili bakanlığa görüş sorulmuştur. Bakanlık ceza tevkif evlerine bağlı çalışan kurumlarda sendikal hak yoktur diye cevap vermiştir. Ancak denetimli serbestlikte çalışan öğretmenler ceza tevkif evlerinde çalışan diğer öğretmen meslektaşlarının kazandığı haklardan faydalandırılmamaktadır. Bunun için örgütlü hak arama çabasına girildiğinde sendikaya üye olmazsınız deniliyor. Bu sorunu mevzuata göre nasıl aşacağız.

Cevap


Kamu görevlilerin sendikal hakları 25/06/2001 tarih ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ile düzenlenmiş bulunmaktadır. Mezkur Kanunun "Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinin (k) bendinde "Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri,"nin bu Kanuna göre kurulan sendikalara üye olamazları ve sendika kuramayacakları hükmü yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun kamu görevlilerinin sendika kurmalarını ve sendikalar üye olmalarını sınırlayan hükümlerinin kapsamının çok geniş olduğu görülmektedir. Söz konusu düzenlemelerinin ILO sözleşmeleri ile bağdaşmadığı değerlendirilmektedir. 4688 sayılı Kanununun değişiklik çalışmalarında 15 inci maddenin muhakkak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede ilk etapta;
1-Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlilerinden yalnız infaz koruma memurları dışındaki kamu görevlilerine,
2- Emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına dahil diğer kamu görevlilerine,
3- Millî Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) çalışan sivil memurlar ve kamu görevlilerine,
sendikalara üye olma ve sendika kurma hakkının verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar uyarınca; ceza infaz kurumlarında çalışan öğretmenlerin 4688 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde yapılacak bir değişiklik sonunda kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri gibi sendika da kurabilecekleri düşünülmektedir.

Bu soru 12,810 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR