Engelli hizmetli yeni EKPSS ile memur atanabilir mi?

13/03/2014 00:01:00
Yazdır

Soru

Merhaba ben yakup, düz lise mezunuyum 2013 te ÖMSS ile hizmetli olarak atandım. Bu yıl engelli sınavına yine hazırlanıyorum ama yeni EKPSS yönetmenliğine göre yine düz liseden masa başına geçebilir miyim? Acaba puanım yeterli olursa şayet. Bide bilgisayar sertifikam var. Bu konuda beni bilgilendirirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Engelli personel çalıştırma yükümlülüğü" başlıklı 53 üncü maddesinde "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.
Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.
Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir
"hükmü yer almaktadır

Söz konusu hüküm uyarınca 02/01/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/ 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EKPSS ve engellilerin devlet memurluğuna alınmaları hakkında yönetmelik

Anılan Yönetmeliğin "Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller" başlıklı 14 üncü maddesinde "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.
(2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.
(3) EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama için aranılan koşulları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılamaz.
(4) EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirilmiş olmak bu maddede sayılanlar için herhangi bir hak teşkil etmez.
(5) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, herhangi bir kadroya yerleştirilen ancak atanamayan adaylar, aynı dönem içerisinde yapılacak yerleştirmelere başvuramaz.
"denilmektedir.

Söz konusu hüküm uyarınca halen memur olanlar ancak:
1-Başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar,
2-Bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar,
için başvuru yapabilecekleri öngörülmüştür

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosunda bulunmanız sebebiyle bu sınıf dışındaki kadrolara müracaatınız mümkün bulunduğundan EKPSS sınav sonucuna bağlı olarak GİH memur kadrosuna müracaatınız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 29,698 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam