Memur kadrosuna vekalet eden kaloriferci hangi halde vekalet ücreti alır?

11/06/2016 19:04:00
Yazdır

Soru

İyi günler, ben daha önce kaloriferci kadrosunda çalışmakta olup görevde yükselme sınavıyla memur kadrosuna geçtim. Ancak kaloriferci kadrosunda iken görevlendirme ile tahakkuk-Ayniyat (Muhasebe)görevini yapıyordum yani memur işi yapıyordum. Şimdi ise asil görevime atanmış bulunmaktayım. bundan dolayı geçmişe yönelik olarak görevlendirme ile yapmış olduğum işten dolayı ücret farkı alabilirmiyim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Vekalet, İkinci Görev Aylık ve Ücretleri ile Diğer Ödemeler" başlıklı 175 nci maddesinde;

"Madde 175- Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir.

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.

Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur."

Diğer yandan, Yan ödeme kararnamesinin "Vekalet" başlıklı 9 uncu maddesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere hangi hallerde vekalet ücreti verileceği açıklanmıştır.

Buna göre, vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması, vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi, vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları bir arada taşımayanlara, mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs veya seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere, vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs, seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için), vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.

Sonuç olarak; Kurumunuz görevde yükselme yönetmeliğinde ki şartlar dahil asilde aranan şartları taşımanız halinde memur kadrosuna vekaleten atanmanız mümkündür. Vekalet nedeniyle kaloriferci kadrosunun zam, tazminat ve ek tazminat (ek ödeme) ile memurun zam, tazminat ve ek tazminat (ek ödeme) arasındaki farkı çalıştığınız sürece almanız gerekmektedir. Eğer, vekalet görevine ilişkin olmayan geçici görev gibi durum var ise herhangi bir ücret almazsınız.

Söz konusu vekalet ödemesinin hak ediyorsanız (asil kadro için aranan şartlarınız var ise), 5 yıllık zamanaşımına uğramayan aylar için çalıştığınız kuruma başvurarak vekalet ödeme talebinde bulunabilirsiniz.

Bu soru 7,953 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam