Disiplin cezası yırtılarak mı silinir?

27/06/2016 12:06:00
Yazdır

Soru

İlk memuriyetini odacı olarak kazanan ben pek çok disiplin cezası alarak yeniden KPSS ile zabıta olmuştum. Zabıtalıktan 3 sene sonra tekrar sınavla memleketimde ki başka bir kurum bünyesine geçtim. İlk aldığım maaştan kesme cezasından 10 yıl geçti. Kurumum bu cezayı nasıl kaldıracağını başkanlığa yazadursun (fiziki olarak yırtıp atacak mı? Ya da bir tutanakla bu ceza yok hükmündedir mi diyecek? ) yakında kaymakamlık sınavına girmek isteyen şahsım ilk 3 e bile girsem bu cezaların göze hoş gelmeyeceği için 399 tabi bi KİT e yine KPSS ile geçersem kaymakamlığı kazandığımda kurumumdan istenebilecek bir sicil özetinin tertemiz olması için umutsuzca fikir üretmeye çalışıyorum. Bu fikrim sizce kabul görür mü? Eğer Kaymakamlığın hem mülakatını hem yazılısını kazandığımda TC numaramın girilerek ta eski memurluğumda ki sicilimin görülme olasılığı var mı? Olsa bile Yok hükmünde olan bu karar zihinlerde 'problemli memur' imajının oluşmasına engel olamayacak mı?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi" başlıklı 133 üncü maddesinde "Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.
Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından çıkarılmasında disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
"hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm çerçevesinde uyarma ve kınam cezasında 5 yıl geçmesi halinde atamaya yetkili amirden disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi talep edilebilmektedir. Aylıktan kesme cezasının 10 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirden özlük dosyasından silinmesi istenebilmektedir.

Disiplin cezasının Özlük dosyasından silinmesi cezaya ilişkin belgelerin atamaya yetkili amirin kararı üzerine dosyadan çıkarılmak suretiyle olmaktadır.

Atamaya yetkili amirin kararı özlük dosyasında bulunur.

Söz konusu evraklar yırtılması gibi bir durum söz konusu olmaz. Resmi evraklar ancak arşiv yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imha edilmektedir.

Disiplin cezasının özlük dosyasından silinmesi disiplin cezası bazı görevlere atanmaya engel ise özlük dosyasında çıkarılan disiplin cezalarının kısıtlayıcı etkisi bulunmamaktadır.

Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca; özlük dosyasından silinen belgeler çıkarıldıktan sonra arşiv yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imha edilebilmektedir. Ancak özlük dosyasında disiplin cezasının dosyadan çıkarıldığına ilişkin belge kalıcı olmaktadır.
Bildiğim kadarı ile TC numarası üzerinden halen özlük dosyası ulaşma imkanı bulunmamaktadır.
Araştırmaya konu olması halinde görülmesi mümkündür.

Bu soru 11,263 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
'Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor musunuz?