Memur, OHAL sırasında istifa edebilir mi?

21/07/2016 16:23:00
Yazdır

Soru

Ancak ülkemizde son dönemlerde yaşanan olaylardan sonra 3 ay süreli olağanüstü hal kararı alınmıştır. Olağanüstü hal durumunda bulunduğum memurluktan(657 sayılı kanun) istifa edemeyeceğim edersem bir daha memur olamayacağım söyleniyor. Lütfen bilgi verebilir misiniz

Cevap

657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri şu şekildedir:

"Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü:
Madde 96 - Olağanüstü hal,
sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:
Madde 97 - Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."

Yukarıda yer verilen hükümlere göre, şunları söyleyebiliriz:

1- Resmi Gazetede yayımlanan karara göre, OHAL tüm yurt genelinde ilan edilmiştir.

2- Kanun metni, "yerine gelen kişiyi beklemeden ayrılanların" bir daha memuriyete dönemeyeceğini öngörmüştür. Ancak istifa dilekçesinin uygun görülmesi ve ilişik kesme işlemleri, kurumun uygun görmesiyle hayat bulabilmektedir. Eğer memur dilekçe vermiş ve kurum istifa dilekçesini uygun görmüş, sonra da memurun ilişiğini kesmişse, bu kişinin bir daha memuriyete dönemeyeceği söylenemez. Eğer, ihtiyaç var ise kamu kurumunun, "yerinize gelecek kişi gelmediği için istifanızı kabul etmiyoruz" şeklinde bir cevapla, istifayı kabul etmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, memur istifa dilekçesini verir ve kurum uygun görmeden işten ayrılırsa, bu kişi bir daha memuriyete dönemez.

Bu tespitler sadece 657'nin 96 ve 97. maddelerinde yer alan hükümlerine binaen yapılmıştır. Yarın veya önümüzdeki başka bir gün bu konuda bir genelge yayımlanır veya olağanüstü hal bölge valileri bu konuda yeni bir tedbir açıklarsa, bu tedbiye uyulması gerekmektedir.

Bu soru 129,868 defa okundu. 19 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Türkiye'nin yangınla mücadelesini nasıl buluyorsunuz?