Lojmanda, huzur ve sukünu bozulan kiracı ne yapmalıdır?

28/04/2017 18:34:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kurumunun lojmanda altı aydır oturmaktayım. Ancak taşındığım günden beri, komşumun çocuğunun çıkardığı gürültülerden, evde gece geç saatlerde dahi aralıksız birkaç saat bağırarak koşmasından, sabahlara kadar bağırarak ağlamasından dolayı evimde çok rahatsızım, uyuyamıyorum, evime yatılı misafir kabul edemiyorum, kısacası evimde hasta olduğum günler dahil istirahat dahi edemiyorum. Hafta içi işime uykusuz geldiğim gibi hasta sonu da evimde dinlenemiyorum sabah 8 gibi erkenden her hafta uyanmak zorunda kalıyorum. Bu konuda kendileriyle konuşmayı denedim ancak tarafıma çocuğunun yaşının küçük olduğunu, sık hastalandığını ve yapabileceği bir şey olmadığını, çok rahatsız isem değişiklik yapmamı söyledi. Son tartışmamızdan sonra kuruma kendileri dilekçe vermiş olup aldığım bilgiye göre de dilekçelerinde çocuklarının komşuları rahatsız ettiğini belirtmiş ve lojman değişikliği istemişlerdir ancak doluluk olanı yüksek, çıkma ihtimali düşük olan büyük lojmanları istemişlerdir ki çıkmayacağını düşünmekteyim. Öncelikle tek başına başka bir şehirde yaşayan biri olarak, maddi olarak ben lojman değişikliği yapmak için uygun bir zamanda değilim, ayrıca işim, okulum, sınavlarım nedeni ile de taşınma telaşı için zamanım yok maalesef zaten kendilerinin dışında da evimden bir rahatsızlığım yok. Kendileri hakkında kuruma şikayet dilekçesi yazmayı düşünüyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap

Kamu Konutları Yönetmeliğinin "Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar" başlıklı 40 ıncı maddesinde; "Kendisine konut tahsis edilen kiracılar, konutta oturdukları süre içinde aşağıda belirtilen esaslara uymak zorundadırlar. a) Konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak ve değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunamazlar, b) Yönetici tarafından tesbit edilen, konutların iyi kullanılması, korunması ve tahribatının önlenmesi ile ilgili önlemlere titizlikle uyarlar, c) Konutların tamamını veya bir bölumünü, başkalarına devredemezler veya kiraya veremezler, d) Konutların mimari durumunda ve iç tesisatlarda, kendiliklerinden değişiklik yapamazlar, e) Konutun bir bölümünde veya bahçede kümes yapamazlar ve ahır hayvanları ile köpek besleyemezler. Yukarıda belirtilen esaslara uymayanlar, yönetici veya kiracılar tarafından ilgili kuruma bildirilir. İdarece bir yazı ile uyarılan ilgilinin aykırı tutum ve davranışını değiştirmemekte ısrar ettiği tutanakla tesbit edilmesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konuttan çıkartılırlar." hükmü bulunmaktadır.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin zikredilen hükmünden anlaşılacağı üzere; kamu konutlarında oturan kiracılar, diğer konut sakinlerinin huzur ve sükünunu bozucu tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

Sorunuzda bahsedildiği gibi kamu konutunda huzur ve sükunu bozacak davranışa maruz kalanların lojman yönetimine veya doğrudan çalışılan kuruma başvurmaları sonrasında; huzur ve sükünunu bozucu davranışlarda bulunanlar, İdarece bir kez yazılı olarak uyarılmakta ve uyarıya rağmen aynı davranışta ısrarın tutanakla tespit edildiği halde konut tahsis kararı iptal edilmektedir.

Bu açıklamalar ışığında öncelikle, sakini olduğunuz konut ile ilgili yaşadığınız sıkıntılarınızı lojman yönetimine veya doğrudan çalıştığınız İdareye bildirmeniz gerekmektedir. Söz konusu tutum ve davranışların devamı halinde, huzur ve sükünunu bozucu tutum ve davranışlarında ısrarcı kiracı, İdarece kamu konutundan çıkarılabilecektir.

Bu soru 20,699 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?