Kreş olmadığında memura kreş ücreti veya yardım yapılabilir mi?

09/08/2016 00:06:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar dilerim.
Sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanesinde 657 li memur olarak çalışmaktayım. Bakanlığın hastanelere kreş açma yetkisini veren genelge olmasına rağmen hastanede kreş bulunmamaktadır. Açılması yönünde de bir planlama da yoktur. Hastanede kreş olmamasından dolayı maddi olarak kreş yardımı talep edebilir miyim? Böyle bir hakkımız var mıdır? Yardımlarınız için teşekkür ederim.
İyi çalışmalar dilerim.

Cevap

Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.
Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Ancak, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır.
Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir."
hükmü yer almaktadır.

1982 anayasasının 128 inci maddesinde ise memurlar ve diğer kamu görevlilerinden bahsedilmekte ve bunların özlük işlerinin kanun ile düzenleneceği amirdir.

Anılan hüküm uyarınca memurlara diğer kamu görevlilerine ilişkin kanunlar yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Memurlara ilişkin olarak temel düzenlemeler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ayrıca bazı kanun veya kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunda ve diğer kanun veya KHK'lerde kreş aşılmayan veya açılamayan kurumlarda çalışan memurlara kreş ücreti ödenmesi veya kreş hizmetinden faydalanmayanlara yardım yapılmasına ilişkin bir düzenlemeye rastlanılmamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; çalıştığınız hastanede kreş açılmaması sebebiyle yasal düzenleme olmadığından kreş ücreti veya yardımı yapılmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu soru 32,438 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam