Programcıyım ek göstergem yanlış mı hesaplanıyor?

10/04/2018 23:37:00
Yazdır

Soru

Ben 657 ye tabi Üniversitede programcı olarak çalışmaktayım. 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı Teknikeri mezunuyum. 2007 yılında Unvan değişikliği sınavı ile bu kadroya atandım.

Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün 3. derecede 1500 ek göstergeden yararlanmam gerekirken, I sayılı cetvelin "Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün" (i) bendindeki ek göstergelerden 3. derecede 1100 ek göstergeden yararlanıyorum. 1500 ek göstergeden yararlanmam hususunda kuruma verdiğim dilekçeye verilen cevapta " 190 sayılı K.H.K. ekindeki kadro cetvellerinde anılan kadroların ek gösterge düzenlemesinin yapılmadığı anlaşıldığından ilgi yazınız hakkında işlem yapılamamıştır."

Bu durumda ben 3. derecede 1500 ek göstergeden yararlanamıyor muyum?

Not: memurlar.net' in Memur Maaş Hesaplama robotunda alıyorum.

Cevap

06/02/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının torba kanununda yapılan değişiklikle toplu sözleşmelerdeki hüküm kalıcı hale gelmiş Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiş.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun eki I sayılı Cetvel:

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFI

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,

1. derece 2200

2. derece 1600

3. derece 1500

4. derece 1100

Programcı kadroları teknik hizmetler sınıfındadır. Genel idare hizmetleri sınıfında olmayan bu kadroya (i) bendinin uygulanamayacağını değerlendiriyoruz.

Programcı kadroları teknik hizmetler sınıfının ek gösterge cetvelinin (a) ve (b) bentlerinde sayılmadığından bu kadrolarda bulunan yükseköğretim mezunu memurların (c) bendinden faydalanacağını düşünüyoruz.

Sorunuza göre kazanılmış aylık dereceniz 3 ise 1500 ek göstergeden işlem yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,874 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?