KİT sözleşmeli mühendis şube müdürü olursa ek göstergesi nasıl olur?

03/11/2019 14:02:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

Kamu iktisadi teşebbüsünde sözleşmeli 3/2 mühendis kadrosunda çalışırken, görevde yükselme sınavı sonucu 1. Derece müdür kadrosuna atandım.

Müdür olarak maaşım hesaplanırken;

Emekli keseneği derece kademe 3/2 ek gösterge 2200, ödemeye esas derece kademe 1/1 ek gösterge ise 2200 hesaplanıyor.

Sormak istediğim şu: ödemeye esas derece 1/1 ise ek gösterge olarak da 3600 alınması gerekmiyor mu? 2200 olarak alınması halinde aylık 150 tl lik bir kayıp söz konusu?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:

"Madde 43- B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz."

Öncelikle emekliliğe ve maaşa esas ek göstergelerin farklılaşabileceğini belirtelim. Ayrıca KİT sözleşmeli personeli 399 sayılı KHK göre sözleşme ücreti alıyor, ek gösterge sadece emeklilik için hesaplanıyor. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan sözleşmeli personelin emeklilik müktesep derece ve kademesi ve kesenek ve karşılıkları, Emekli Sandığınca (Sosyal Güvenlik Kurumunca) sözleşmeliler sanki memur gibi düşünülüp işlemleri yapılıyor. 399 sayılı KHK tabi sözleşmeli personelin hizmet sınıfı da bulunmuyor. KİT Şube müdürleri ise 657 sayılı Kanuna göre ek gösterge aylığı alıyor.

657 sayılı Kanunun 43/B hükmü mühendis kadrolarından şube müdürü kadrolarına geçenler için hem maaş hem de emeklilik ek göstergesini 3600 olarak koruyor. Ancak sözleşmeli mühendisten geçişte maaşta 3600 hesaplanması için koruma hükmü bulunmuyor.

Sonuçta, emekliliğinizin 3600, maaşınızın 2200 ek göstergeye göre hesaplanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani kurumunuzun işlemi uygun gözüküyor.

Bu soru 2,759 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.