Memurluğa geçirilenlerin sözleşmeli (4/B) hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi?

16/01/2017 21:25:00
Yazdır

Soru

Merhaba 2008 yılında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başladım. 2011 yılında kadroya alindim. Sormak istediğim şudur;

Maaş derecem 2011 yılından sonraki süreler olarak hesaplanmış maaş kadememin göreve başladığım 2008 yılından itibaren hesaplanması gerekmiyor mu?

Yardımcı olmanızı ve beni yönlendirmenizi rica ediyorum. İyi çalışmalar

Cevap

4/B sözleşmeli personel, 2011 yılında yürürlüğe konulan 632 sayılı KHK ile memur kadrolarına geçirilmiştir. Bu KHK'de "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası .. uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına .. bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar..

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası . uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.." hükmü bulunmaktadır.

Hükme göre, sözleşmeli (4/B) olarak çalıştığınız sürelerin, kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerekli düzeltmenin yapılabilmesi için kurumunuza müracaat etmeniz uygun olacaktır.

Bu soru 9,187 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam