Üniversite hastanesindeki sağlık teknisyeni eğitim faaliyetleri için ödenek alır mı?

22/01/2017 23:27:00
Yazdır

Soru

Merhabalar ben bir üniversitenin hastanesinden veteriner sağlık teknisyeniyim. Öğrencilerin dersleri, sınavlarında vb. durumlarda bizlerin de işleri oluyor.

Ancak bu durum için herhangi bir eğitim ödeneği almıyoruz. Bunun için herhangi bir ödenek almamız gerekiyor mu normalde ? Teşekkürler.

Cevap

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 1. Maddesinde "04/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ve 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yurtdışına gönderilenler ile anılan Kanunun 38 inci maddesine göre diğer kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerden yüksek öğretim kurumlarındaki kadro görevini yapmayanlar hariç olmak üzere Yükseköğretim Kurumlarında görevli öğretim elemanlarına en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının on ikide biri, her ay aylıklarla birlikte Eğitim Öğretim Ödeneği olarak ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 152. Maddesinde düzenlenen eğitim ve öğretim tazminatı ise; öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara öğretmenlere ödenmektedir.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89. maddesinde "Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur." hükmü, 176. maddesinde "Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir. " hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak,

1- Mevzuatımızda eğitim ve öğretim ödeneği; yalnızca yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına, eğitim ve öğretim tazminatı ise; öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara öğretmenlere ödenmektedir.

2- Teknisyen unvanlı memur kadrosunda bulunduğunuzdan 657 sayılı Kanunun 89. Maddesine göre tarafınıza ek ders görevi verilmesi durumunda ek ders ücreti alabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 2,293 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?