Yeterlik sınavında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, hangi tarihte yeni aylığa hak kazanır?

25/01/2017 22:20:00
Yazdır

Soru

Daha önce aynı kurumda uzman yardımcısı olarak çalışmaktaydım. Ardından gerekli yeterlilik sınavlarında başarılı olarak 16.12.2016 tarihinde uzman olarak atandım. Yeni unvanımın maaşına atandığım tarih olan 16.12.2016 tarihinden itibaren mi, yoksa bir sonraki ay başından itibaren mi hak kazanırım?

Cevabınız için teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 147. maddesinde aylık; memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibariyle ödenen para olarak tanımlanmıştır.

657 sayılı Kanunun 167. maddesinde "Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır." hükmü, 169. maddesinde "Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve konuya açıklık getirilmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin "E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı bölümünün 11. sırasında "Kararın 14 üncü maddesi ile getirilen hükme göre zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık çalışma mahallerinde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenecek, zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde, Karar ve eki cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Bu nedenle;

a) 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesine göre, bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlara aylıkları, göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla ay sonunda ödendiğinden, zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,

b) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesine göre memurların aylıkları peşin ödendiğinden ve emekliye ayrılma ile ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylıklar geri alınmadığından zam ve tazminatların da geri alınmaması; istifa halinde ise istifa tarihi ile ay sonuna kadar olan süreye isabet eden zam ve tazminatların, aylıklarda olduğu gibi geri alınması,

c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi,

d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar için de hesaplaşma yapılmaması,

gerekmektedir." denilmiştir.

Sonuç olarak, yeterlik sınavında başarı göstererek uzman kadrosuna atamanız hem derece değişikliği hem de görev değişikliğini içerdiğinden, atanarak göreve başladığınız tarihi takip eden aybaşından (sorunuz açısından 15/1/2017) itibaren bu kadronun aylığını hak edebileceğinizi değerlendiriyoruz.

Bu soru 2,961 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?