Zabıta amiri ve zabıta komiserinin tazminat oranları nedir?

20/02/2017 21:14:00
Yazdır

Soru

İyi çalışmalar. Belediyede çalışan 1.derece kadrolu 1/4 ünden maaş alan bir Zabıta Amirinin özel hizmet tazminatı oranı nedir ? 2006 Yan Ödeme kararnamesinin hangi grubundan yararlanır?

Belediyede çalışan 1.derece kadrolu 2/3 ünden maaş alan bir Zabıta Komiserinin özel hizmet tazminatı oranı nedir ? 2006 Yan Ödeme kararnamesinin hangi grubundan yararlanır?

Cevap

Zabıta amiri ve zabıta komiseri unvanlı kadrolarda görev yapanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki III sayılı Cetvelinin G bölümünün (b) bendine göre %50 oranında tazminattan faydalanmaktadır.

Ayrıca, 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede,

"Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları

Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir." hükmü bulunduğundan yukarıda belirtilen tazminat oranının toplu sözleşme dönemi boyunca %55 olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu soru 5,154 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?