Şube müdürü, mühendislik öğrenimi nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

26/03/2017 22:07:00
Yazdır

Soru

Merhaba; Üniversitede Şube müdürü kadrosunda görev yapmaktayım, öğretmenlik ve mühendislik mezunuyum. 2. Derece şube müdürü kadrosunda ek göstergem 3000, 1. Derece şube müdürü kadrosunda 3600 olması gerekmiyor mu?

Not: mühendislik mezuniyeti sonrası mühendis kadrosunda çalışmadım.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43B maddesinde "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır." hükmü bulunmaktadır.

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun 2005/2 esas, 2007/1 sayılı kararında ek göstergelerin kadro unvanına göre belirleneceği ifade edilmiştir. Yani ek göstergeler halen görev yapılan ya da daha önce görev yapılmış olan kadro unvanları esas alınarak belirlenmektedir.

Hükümlere göre, daha önce mühendis kadrosunda bulunmamış olanların sadece öğrenime dayanarak mühendis kadrosunun ek göstergesinden yararlanması mümkün gözükmemektedir.

Bu soru 6,595 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?