Asili atamaya yetkili amirce vekalet verilirse vekalet aylığı ödenebilir

21/04/2017 20:50:00
Yazdır

Soru

Bir kurumun taşra teşkilatında memur unvanı ile çalışmaktayım. İl Müdürlüğümüzde şube müdürlüğü görevini Valilik Makamı olurları ile vekaleten yürütmekteyim. Kurumun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmenliğinde belirtilen Şube Müdürlüğüne atanacak asilde aranan şartlara haizimdir. Vekalet Aylığı alamıyorum. Alabilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim....

Cevap

Memurların vekaleten atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86. Maddesinde yer almaktadır. Bu maddede "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.

Aynı kurumdan ayrılmalar dolayısiyle atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 175. maddesinde "Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı asgari ücret aylık tutarından aşağı olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur." hükmü bulunmaktadır.

Kurumun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği incelendiğinde; görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

"Genel şartlar:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi ile ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) En az altı ay Kurumda çalışmış olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Özel şartlar:

a) Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışmış olmak,"

Hükümler sonucunda vekalet aylığı ödenebilmesinin şartları şu şekilde sıralabilir:

-Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

-Vekaletin, asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

-Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

Gerekmektedir.

Sorunuza gelince, vali oluru ile görevlendirildiğiniz kadroya, asilde aranan şartları taşımanız ve 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden "asili atamaya yetkili amirce" vekaleten atanmanız halinde vekalet aylığı alabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 8,112 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam