Naklen uzman yardımcılığına atanan memur ne zaman bu görevin maaşını alır?

11/05/2017 22:15:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Öncesinde V.H.K.İ. iken sınav ile aynı kurumda Uzman Yardımcısı olarak başka yere atandım. Uzman Yardımcılığı görevine 29.11.2016 tarihinde başladım. 29.11.2016 - 14.12.2016 arasındaki maaş farkını alabilir miyim? Kanuni dayanağı nedir? Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 164. maddesinde "Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz." hükmü, 167. maddesinde "Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin 161 inci maddeye göre kazandığı kademe aylığını alır." hükmü, 169. maddesinde "Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz." hükmü bulunmaktadır.

160 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 11/05/2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve konuya açıklık getirilmiş bulunmaktadır.

Tebliğin "E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" başlıklı bölümünün 11. sırasında "Bu nedenle;

c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi,

d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılı KHK'nın 2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar için de hesaplaşma yapılmaması,

gerekmektedir." denilmiştir.

Sorunuza gelince, durumunuz "başka yerdeki bir göreve nakledilenler" ve "görev değişikliği" kapsamında değerlendirileceğinden uzman yardımcılığı maaşına 657 sayılı Kanunun 169. maddesine göre bu göreve başladığınız tarihi (29.11.2016) takip eden aybaşından (15/12/2016) itibaren hak kazanacağınızı bu nedenle maaş farkı alamayacağınızı düşünüyoruz.

Bu soru 3,361 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Elektronik ürünü hangi internet sitesinden alırsınız?
Bu ankete daha önce oy kullandınız.