2 yıllık üst öğrenim bitiren sağlık personeli ne zaman ek gösterge alır?

18/06/2017 14:16:00
Yazdır

Soru

Merhaba 2007 yılında ATT 4 B li olarak akabinde askerlikten sonra ise 4 A olarak görevime devam ettim ve 2 yıllık üst öğrenimim olan sağlık kurumları işletmeciliği (2 yıllık) bölümü bitirdim. Şuanda 5/2 siyim ve acaba ne zaman ek göstergeye düşerim, maaşım nasıl hesaplanır? Teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde ek göstergeler açıklanmıştır. "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz."

Kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin sağlık hizmetleri sınıfı bölümünün (c) kısmında, kadroları bu sınıfa dahil olup da sağlık bilimleri lisansiyeri sayılanlar dışında kalanlardan yüksek öğrenim görenler için 1. Derece 2200, 2. Derece 1600, 3. Derecede 1100, 4. Derecede 800 ek gösterge öngörülmüştür.

657 sayılı Kanunun 152. maddesinde memurlara ödenecek zam ve tazminatlar düzenlenmiştir. Buna uygun olarak her yıl zam ve tazminat kararnamesi çıkarılmaktadır.

2017 yılında uygulanmaya devam edilecek olan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4/e maddesinde "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez." hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (seri no 160) "3- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır. Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir." düzenlenmiştir.

Sonuç olarak, 2 yıllık yükseköğrenim bitirdiğinizden kazanılmış hak aylık dereceniz 4 e düştüğünde ek göstergeden yararlanmaya başlayabileceğinizi değerlendiriyoruz.

Ayrıca, aynı hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki üst öğrenim bitirdiğinizden üst öğrenime ait zam ve tazminatlardan yararlandırılabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 4,742 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?