Teknikerim. Mühendisliği bitirdim. Mühendisliğin ek göstergesini alabilir miyim?

11/07/2017 00:44:00
Yazdır

Soru

merhaba;

ben TH tekniker kadrosunda görev yapmaktayım.

Şuan ayni alanda mühendislik bitirdim.

bazı kurumlar mühendisin ek göstergesini veriyorlarmış. doğrusu nedir?

iyi gunler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43 üncü maddesinde;

"...Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanun hükmüne göre ek I Sayılı Cetvel incelendiğinde mesleki bir üst öğrenim bitirenlerin mezun olunan bölüme göre değil, Unvana göre düzenlendiği anlaşılmaktadır. Teknik Hizmetler Sınıfında ki ek göstergeyi düzenleyen kısım unvanları dört bölüme ayrılmış,

Birinci bölümde; "Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar ve Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı" (1-8 dereceleri kapsıyor),

1.Derece

3600

2. Derece

3000

3. Derece

2200

4. Derece

1600

5. Derece

1300

6. Derece

1150

7. Derece

950

8. Derece

850

İkinci bölümde; "Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları," (1-8 dereceleri kapsıyor)

1.Derece

3000

2. Derece

2200

3. Derece

1600

4. Derece

1500

5. Derece

1200

6. Derece

1100

7. Derece

900

8. Derece

800

Üçüncü bölümde; unvan ayırımını yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar için, (1-4 dereceleri kapsıyor))

1.Derece

2200

2. Derece

1600

3. Derece

1500

4. Derece

1200

Dördüncü bölümde ise; Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için, (1-4 dereceleri kapsıyor)

1.Derece

1500

2. Derece

1100

3. Derece

800

4. Derece

650

düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeye göre Teknik Hizmetler Sınıfında "Tekniker" unvanı 3 üncü bölümde sayılmaktadır. Bu nedenle 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerde tekniker için öngörülen ek göstergeden faydalanabilirsiniz. Memuriyete başladıktan sonra mühendislik bölümünü bitirmiş olsanız dahi unvanınız mühendis olmadığı sürece ek göstergeniz değişmeyecektir. Bahsettiğiniz gibi sizin durumunuzda olanlar için mühendis unvanına ait ek gösterge uygulayan kamu kurumları var ise yanlış uyguluyorlar demektir ve sonradan personele kişi borcu çıkabilir.

Bu soru 20,979 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?