Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3506/
Yazdırılma Tarihi : 24 Eylül 2023 Pazar 10:00

Sözleşmeli personelde diploma intibakı mümkün mü?

02/10/2017 21:22:00
Yazdır

Soru

Merhabalar, 657 4B bağlı elektrik teknisyeni olarak görev yapmaktayım. Alanımla ilgili olarak 2 yıllık elektronik teknolojisi teknikerliği diplomasına sahibim. Sağlık bakanlığında olduğu gibi teknik hizmet sınıfında ve alanımla ilgili bir üst öğrenim mezunu olduğum için diploma intibakımı sağlayabilir miyim? Bizim kurumda sadece kadrolu personelin yapabildiği söyleniyor 4B li sözleşmeli personelde bu haktan yararlanabilir mi ? Teşekkürler.

Cevap

Diplomanın intibakı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesindedir.

657 sayılı Kanunun 1. maddesinde "Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır." hükmü, 4. maddesinde, "B) Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir." hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) bendine göre 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmeliler hakkında özel hüküm varsa 657 uygulanmaktadır, bunun dışında Esaslara tabidirler.

Sözleşmeli personel mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmaktadır. Kazanılmış hak dereceleri bulunmamaktadır.

Sonuçta 657 sayılı Kanunun 36. Maddesindeki intibak hükümlerinin sözleşmeli personel hakkında uygulanmayacağını düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
09.02.2021Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?
10.11.2020Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?
11.10.2020Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?
07.10.2020Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?
21.09.2020Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi?
20.08.2020Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?
03.08.2020Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?
31.07.2020Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?
17.06.2020Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?
13.06.2020Kadroya geçen 3+1 sağlıkçıların mazerete bağlı tayinleri yapılır mı?