Belediyede görev yapan icra memurlarının özel hizmet tazminatı ne kadardır?

04/11/2017 18:19:00
Yazdır

Soru

Belediyede icra memuru kadrosuyla görev yapmaktayım özel hizmet tazminatım 54 iken düşürüldüğü söylenerek tarafıma yaklaşık 1000 TL zimmet çıkarıldı ve geri ödeme yapıyorum. Fakat sitenizde icra memurlarının tazminatı 59 olarak gösteriliyor ben bu işten birşey anlamadım. Tarafıma bilgi verilirse çok memnun olurum teşekkür ediyorum.

Cevap

Zam ve Tazminat Kararnamesinin III sayılı Cetveli:

G. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

2- Diğerlerinden;

-8-15 inci derecelerden aylık alanlar............................................................................... : 48

-Diğer derecelerden aylık alanlar....................................................................................: 49

2016-2017 Toplu Sözleşmenin Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Koluna ilişkin Bölümünün 4. maddesi:

"2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre icra memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir."

İcra memurlarına, özel hizmet tazminatı olarak, zam tazminat kararnamesinin geneli bölümünden yani 8-15 için yüzde 48, diğer dereceler için ise yüzde 49 üzerinden tazminat ödenmektedir. Bu oranlar sadece büro hizmet kolunda görev yapanlar için toplu sözleşme ile 10 puan artırımlı uygulanıyor.

Toplu sözleşmenin yerel yönetimler bölümünde aynı hüküm olmadığından Belediyelerde çalışan icra memurları için bu 10 puanlık artış şu an için uygulanamıyor.

Ancak 2018-2019 Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna ilişkin Bölümünde14. madde:

"Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru kadrolarında bulunanların 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir."

Böylece 2018 Ocak ayından itibaren sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan belediyelerde görev yapan icra memurlarının özel hizmet tazminatları da 10 puan fazla ödenecektir.

Bu soru 18,131 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR