Özelde geçen eczacı teknikerliği süresi yıllık izinde sayılır mı?

10/12/2017 17:45:00
Yazdır

Soru

p>2011 yılında il müdürlüğüne 4/b li statüde sağlık memuru olarak göreve başladım, 2013 yılının kasım ayında 4/ a lı(sözleşmeli personelin kadroya alınması ile) olarak aynı bakanlıkta çalışmaya devam ettim. Göreve başlamadan önce eczanede eczacı teknikeri olarak yaklaşık 15 yıl sigortalı olarak görev yaptım. 2013 yılının hizmet birleştirmesi talebinde bulunarak emekliliğe ve yıllık izin hesaplamasın yeniden yapılması için hizmet birleştirmelerimi yaptım. 2013 ve 2014 yılında hizmet birleştirmemi yapmama rağmen yıllık izinlerimi 20 gün olarak kullanmaya devam ettim. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği buna istinaden yıllık izin süremin 2015 yılında 30 güne çıktığı tarafıma şifahen bildirildi ve yıllık izinlerimi 30 gün olarak kullanmaya başladım. 2017 yılı içerisinde yıllık izin süremin 30 gün değil 20 gün olduğunu ve buna göre yıllık izin kullanmam gerektiğini yıllık izinlerimin 30 gün değil 20 gün olarak kullanacağımı (kullanmam gerektiği) tarafıma şifahen bildirilmiş olup; Yıllık izin süremin 20 güne düşürülmesinde eczanede çalışmış olduğum sürelerin eczacı teknikeri ve kalfası olarak değerlendirilmediği ve sağlık personeli tanımı içerisine girmediği yine tarafıma şifahen bildirildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis Edilen Sınıflar" başlıklı 36 ncı maddesinin sağlık personeli kavramı içerisinde geçtiği ve 22 mayıs 2014 tarihli 29007 sayılı sağlık bakanlığı meslek tanımlarında eczacı teknikeri geçtiği eklerde sunulmuştur. 1997 ve 2011 yılları arasında sgk ilgili yıllar arasında meslek tanımının tarafıma bildirilmesini istedim. SGK tarafından 2011 yıllarında meslek tanımlarının başladığını daha öncesinde meslek tanımlarının olmadığı tarafıma resmi yazı ile bildirildi. 2007 yılında halk eğitim müdürlüğünden almış olduğum 1456 saatlik eczacı teknikeri belgesi ekte gönderilmiştir; yıllık izin süremin 20 gün olarak mı 30 gün olarak mı kullanmam gerekiyor yardımcı olursanız sevinirim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102. Maddesi:

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir."

154 nolu Tebliğ:

"Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerekmektedir."

657 sayılı Kanunun 36. Maddesi:

"III - SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI:

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) mesleki eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, tıp teknoloğu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, biyolog, pisikolog, diyetçi, sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laboratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar."

36 C-2 maddesi:

"Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

Özelde geçen hizmetlerden kazanılmış hak aylığınızda sayılanlar yıllık izninizde değerlendirilir.

36. maddede eczacı teknisyenliği sağlık hizmetleri sınıfı kapsamında sayıldığından, eczacı teknikerliğinin de bu sınıf kapsamında olabileceğini düşünüyoruz.

Sonuç olarak, şu anda sağlık hizmetleri sınıfında sağlık memuru kadrosunda görev yaptığınızdan kamuya girmeden önce sosyal güvenlik kurumuna prim ödemek suretiyle geçen eczacı teknikerliği sürenizi belgelendirmeniz halinde, bu sürelerin yıllık izninizde sayılması gerektiğini, böylece 30 gün yıllık izin kullanabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 3,306 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?