Mühendisim, çözümleyici atanırsam maaşım düşer mi?

14/12/2017 23:01:00
Yazdır

Soru

Merhaba, ben bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında T.H. sınıfında Mühendis (Elek.-Elektronik) kadrosunda 1. derecenin 2. kademesinde aylık almaktayım. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar programcılığı sertifikam bulunmaktadır. Görevde yükselme sınavı ile çözümleyici kadrosuna atanmak için gerekli şartları taşımaktayım. Görevde yükselme sınavını kazanarak ÇÖZÜMLEYİCİ kadrosuna atamam yapıldığında, Mühendis kadrosunun ek gösterge, ek ödeme vb. tüm haklarından yararlanabilir miyim özetle maaşım düşer mi?

Şimdiden teşekkür ederim iyi günler.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi:

"Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz."

375 sayılı KHK ek 9. Maddesi:

"Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır."

Zam ve Tazminat Kararnamesinin 4/e maddesi:

"Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez."

Memurların ek göstergesi ve ek ödemesi kadro unvanına göre, zam ve tazminatları ise bazı durumlarda öğrenimlerine göre ödenmektedir.

Sonuçta çözümleyici kadrosuna atandığınızda ek gösterge (3600 den 2200 e) ve ek ödemenizin (150 den 115 e) düşeceğini, ancak mühendisliğin zam ve tazminatlarından yararlanmaya devam edebileceğinizi düşünüyoruz. Bu durum maaşınızda bir miktar düşme yaratacaktır.

Bu soru 4,146 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?