1 yıl aylıksız izne ayrıldım, ne zaman göreve dönmeliyim?

22/12/2017 11:20:00
Yazdır

Soru

İyi günler. 26/12/2017 tarihi itibari ile 5 hizmet yılını tamamlayan devlet memuruna 1 yıl ücretsiz izin verilir maddesine istinaden aylıkız izne ayrılan devlet memuru hangi tarihte görevine başlamalıdır. Tşk

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108/E ve 108/F maddeleri:

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği halinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hal veya genel hayata müessir afet hali ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.

F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

108/E maddesindeki izin mazeret gerekçesiyle verilmemektedir

.

Sonuçta bu maddeye göre aylıksız izne ayrılan memurların aylıksız iznin bittiği günün ertesindeki ilk işgününde görevlerine başlamak zorunda olduğunu düşünüyoruz.

Sorunuza göre 27/12/2018 tarihinde görevinize başlamanız gerekmekte.

Bu soru 5,094 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?