Babalık iznindeki memur genel teftiş gerekçesiyle göreve çağırılabilir mi?

24/04/2018 00:03:00
Yazdır

Soru

Bir kamu kuruluşunda 657 sayılı DMK ya bağlı olarak çalışmaktayım. Eşim doğum yapınca idareye doğum raporunu sunarak babalık iznine ayrıldım. İzne ayrıldıktan 1 gün sonra genel teftiş maksadıyla kuruma müfettiş geldi, müdürüm tarafından izah edilmesine rağmen müfettiş göreve gelmemi istedi. Burada ki sorum babalık iznindeki memur göreve çağrılırsa gelmeli mi ? veya gelinmediği takdirde idari soruşturma açılabilir mi ? Tşkler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda izin hakkı memurun genel hakkı olarak gösterilmiş.

Ayrıca Kanunun 104. Maddesi;

"B) Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Maddeyi incelediğimizde amirlerin ya da denetim personelinin, eşinin doğum yaptığını belgelendiren memurun mazeretini değerlendirme, izni verip vermeme ya da izni kesip göreve çağırma yetkisinin bulunmadığını düşünüyoruz. Kanun eşi doğum yapan memurun izninde takdir yetkisi koymamış gözüküyor.

Sonuçta sadece 10 günlük kanuni babalık iznini kullanan memurun iznini kullanırken genel teftiş maksadıyla işe çağrılmasının mevzuata uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu gibi durumlarda kanuni hakkını kullanan memura idari soruşturma açılmasının doğru olmayacağını yargıdan döneceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 16,252 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR