İdari izin kullanımı hamile memurların analık iznini etkiler mi?

18/03/2020 13:13:00
Yazdır

Soru

Kurumumuzda hamile bir personelimiz var...Kendisi 32.haftadan 37.haftaya kadar çalışabilir raporu aldı ve bunu bize ibraz etti... Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının idari izin konulu talimat yazısında "Artan virüs salgını nedeni ile hamile kamu personelinin 16/03/2020 tarihinden itibaren 12 gün süre ile idari izinli sayılması uygun görülmüştür" denilmektedir. Tereddüt edilen ve sorumuza esas olan konu;

. İdari izinler bahsi geçen Tebliğ'de belirtilen kanuni izinlerden (yıllık, hastalık, mazeret) mi sayılmalıdır?

. Bu verilen idari izin süreleri fiili çalışma olmayacağı için doğum sonrası analık iznine eklenemeyecek sürelerden mi sayılmalıdır?

. Yoksa idari izinler Tebliğ'de belirtilen kanuni izinlerden (yıllık, hastalık, mazeret) sayılmamalı ve fiili çalışma olmasa bile doğum sonrası analık süresine eklenmeli midir?

Cevap

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,

.....

Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir. Bu kapsamda hamile çalışanlar da 16 mart tarihinden itibaren idari izin kullanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104/A maddesinde, "Kadın memura; dogumdan once sekiz, dogumdan sonra sekiz hafta olmak uzere top- lam onaltı hafta sureyle analık izni verilir. Cogul gebelik durumunda, dogum oncesi sekiz haftalık analık izni suresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen dogum tarihinden sekiz hafta oncesine kadar saglık durumunun calısmaya uygun oldugunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, istegi halinde dogumdan onceki uc haftaya kadar kurumunda calısabilir. Bu durumda, dogum oncesinde bu rapora dayanarak fiilen calıstıgı sureler dogum sonrası analık izni suresine eklenir. Dogumun erken gerceklesmesi sebebiyle, dogum oncesi analık izninin kullanılamayan bolumu de dogum sonrası analık izni suresine ilave edilir..." denilmektedir.

13 Nisan 2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6 Seri No. lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin Doğum Sebebiyle Verilecek İzinler başlıklı I. Bölümünün A/3 maddesinde,

"a) Memur, sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmesi kaydıyla, isteği üzerine beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabilir.

b) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışmaya devam etmek isteyen memurun sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair tabip raporunu, doğum öncesi analık izin süresinin başlangıcında Kuruma iletmesi zorunludur.

c) Memura beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğuna dair verilen tabip raporu, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli veya sözleşmesiz bir sağlık hizmeti sunucusundan alınabilir.

ç) Memurun sadece tabip raporuna dayanarak doğumdan önce Kurumunda fiilen çalıştığı süreler (tekil gebeliklerde azami beş hafta, çoğul gebeliklerde azami yedi hafta) doğum sonrası analık izni süresine eklenecektir. Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporu ile belgelendirmeden bu süre içinde Kurumunda çalışmaya devam eden memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenmeyecektir.

d) Beklenen doğum tarihinden önceki üç haftaya kadar Kurumunda çalışabileceği tabip raporuyla onaylanan memurun bu süre içinde kanuni izinlerini (hastalık izni, mazeret izni, yıllık izin vb.) kullanması mümkündür. Ancak, bu kanuni izin süreleri doğum sonrası analık izni süresine ilave edilmeyecektir.

e) Her hal ve şartta memurun beklenen doğum tarihinden önceki üç hafta içinde Kurumunda çalışması mümkün değildir." hükümleri yer almaktadır.

Diğer taraftan, mevzuatımızda idari izin adı altında düzenlenmiş ve çerçevesi çizilmiş bir izin hakkı bulunmamaktadır. Geçmişte olduğu gibi yürütme erki kamu yararının gerektirdiği belirli özel durumlarda kamu görevlilerine idari izin verme konusunda inisiyatif almaktadır. Yani idari izin Tebliğde belirtilen kanuni bir izin değildir.

Sonuç olarak doğum sonrası daha fazla izin kullanabilmek amacıyla doğum öncesi 8 haftalık iznin 5 haftasını tabip raporuna dayalı olarak çalışarak geçiren memurun bu süre içinde Cumhurbaşkanlığının yazısına istinaden idari izin olarak kullandığı 12 günlük sürenin bir kesinti olmaksızın doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 42,076 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sendikanıza neden üye oldunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam