Mazeret izni saatlik izin olarak kullanılabilir mi? Bu durumda yıllık izinden düşülebilir mi?

29/01/2017 21:19:00
Yazdır

Soru

Bir genel müdürlükte çalışmaktayım. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda memura 10 günlük (80 saat) mazeret izin hakkı tanınmıştır. Kurumumuzda da günlük izin formlarını amirlerimize imzalatmak suretiyle bu izinleri kullanmaktayız. Ancak 80 saati aştığımız takdirde amirlerimiz yıllık izinlerimizden kesintiler yapmakta bu da biz memurları mağdur etmektedir. İşlerimiz olmasa zaten 80 saati aşmayız. Yıllık izinlerimizden kesmeleri yasal mıdır? Saygılarımla.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104(C) maddesinde "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usulle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür." hükmü bulunmaktadır.

Hükümde mazeret izni 10 gün olarak öngörülmüş (zaruret halinde 10 gün daha), bu izni kimlerin verebileceği (merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi) de açıkça düzenlenmiştir. Yıllık izinden düşülebilecek süre de, sadece ilave olarak zaruret halinde verilen ikinci 10 günlük mazeret izni olarak belirlenmiştir. Mazeret izni tümüyle gün esasına bağlanmıştır.

Sonuç olarak, uygulamada sık görülse de, mazeret izninin yukarıda belirtilen amirler dışındaki amirlerce saatlik izne çevrilerek kullandırılması, izin saatlerinin belirli bir limiti geçtikten sonra yıllık izinden düşülmesi yönündeki bir uygulamanın mevzuata uygun olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 5,570 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?