Kuruluş müdür vekili olan öğretmen öğretim yılına hazırlık ödeneği alır mı?

01/02/2018 23:19:00
Yazdır

Soru

Merhaba, Bakanlığı'nda Öğretmen kadrosunda görev yapmakta iken, ihtiyaca binaen il müdürlüğümüze bağlı bir kuruluşa valilik oluru ile Kuruluş Müdür Vekili olarak görevlendirmem yapıldı. Bu görevi sürdürürken Bakanlık Denetçileri tarafından yapılan teftişte Vekaleten yürüttüğüm görev sürecinde üç yılda almış olduğum "Öğretim Yılına Hazırlık Ödenekleri" yasal faiziyle birlikte geri ödemem istendi.

Müdür vekili görevimde iken, Eğitim Öğretim Sınıfına dahil Öğretmen ünvanlı kadroda olduğum için her ay düzenli olarak ek ders ücreti tarafıma ödeniyordu. Ayrıca herhangi bir vekalet ücreti(657 sayılı kanunun 86.maddesi)almış olmamama rağmen hazırlık ödeneği yasal faiziyle birlikte istenmektedir. Üstelik son yapılan ödemenin üzerinden 15 ay geçmiş olmasına rağmen.

Bakanlığımıza yapacağım itiraz için yardımlarınızı bekliyorum.. Saygılarımla..

Cevap

Bakanlığınızın Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esasların 7/a Maddesinde Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlara (vekalet eden etmeyen ayrımı yapmadan) ek ders ücreti ödenebileceği belirtilmektedir.

Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32. Maddesi:

"Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz."

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 22.12.1973 tarih ve 1969/8 - 1973/14 sayılı kararında: idarenin, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde, süre aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak ödediği meblağı her zaman geri alabileceğine, bu istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin istirdadının (geri alma), hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 60 gün içinde mümkün olduğuna karar verilmiş.

Öğretim yılına hazırlık ödeneği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara verilmektedir. Bakanlığınızda ek ders ücreti ödemesinde bu şartın olmadığını görüyoruz.

Sonuçta müdür vekili olduğunuz dönemde fiilen öğretmenlik görevini yürütmediğinizin değerlendirilmesi halinde bu dönemdeki ödeneğin geri talep edilebileceğini düşünüyoruz. Ancak ne kadar geri ödeme yapılacağı yukarıda belirttiğimiz Danıştay kararına göre belirlenmelidir.

Bu soru 2,897 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?