Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3606/
Yazdırılma Tarihi : 27 Ocak 2022 Perşembe 21:10

Eşi çalışmayan erkek sağlık personeli boşandığında tayin olabilir mi?

09/02/2018 23:39:00
Yazdır

Soru

Merhaba Sayın Yetkili; bir sağlık kuruluşunda sağlık teknikeri olarak görev yapmaktayım. Eşimle boşanma durumundayız. Sizden eşi çalışmayan erkek sağlık personelinin boşanma durumunda yer değişikliği/tayin hakkının olup olmadığıdır.?

Teşekkürler. İyi çalışmalar..

Cevap

Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesi:

"İsteğe bağlı yer değiştirme

MADDE 16 - (1) İller arası atama dönemleri Ocak ayı ile Temmuz ayıdır. Bakanlık ve bağlı kuruluşları açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık ile bağlı kuruluşları tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise mesleki kıdemi fazla olan personel öncelikli olarak atanır. Personelin il içi atamaları ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile bağlı kuruluşlarınca belirlenir.

(2) Standardın uygun olması kaydıyla bu Yönetmeliğin puan, süre ve dönem ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın;

c) Eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak 26 ncı maddenin birinci fıkrasına göre boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, .

bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir."

Yönetmeliğin 30. Maddesi:

"Müracaat sınırlamaları

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz.

(5) 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile 19 uncu, 20 nci ve 21 inci maddeler kapsamındaki atanma talepleri hariç, aday memur olan personel atanma talebinde bulunamaz."

Hükmü incelediğimizde boşanma durumundaki tayinde eşin çalışıp çalışmadığına ya da personelin erkek veya kadın olmasına göre ayrıma gidilmediğini görüyoruz.

Sorunuza göre, boşanmanız durumunda bir yıl içerisinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuğunuzun boşanma tarihinden önce ikamet ettiği ile veya D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığınız hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak tayin talebinde bulunabileceğinizi düşünüyoruz. Ama bu kapsamdaki hakkınızın bir kezle sınırlı olduğunu da belirtelim.

BENZER SORULAR
03.08.2021Uzman yardımcısı YÖKDİL puanıyla kariyer uzmanlığa atanabilir mi?
11.09.2020Mühendis, naklen atama için VHKİ kadrosuna atanmaya razı olursa, maaşı nasıl etkilenir?
07.09.2020Kanser tedavisi gören memur isteği dışında başka bir ile tayin edilebilir mi?
14.01.2020KİT sözleşmeli personeli, 657'ye tabi bir kuruma geçici görevlendirilebilir mi?
05.11.2019Doktora öğrenimi gerekçesiyle başka şehre nakil isteyebilir miyim?
27.10.2019TRT'den nakledildim fazla çalışma ücretim kesildi
10.10.2019Tüp bebek tedavisi tayin için sağlık özründen sayılır mı?
26.09.2019Denetmen kadrosundayım rotasyon olmamak için diğer kadrolara nasıl geçerim?
01.08.2019Kurumlar eşi tayin olan memura izin vermek zorunda mı?
28.07.2019Üniversitede çalışan sözleşmelinin becayiş hakkı var mı?