Yönetici görevinden alınanlar 2 yıl dolunca nasıl maaş alır?

21/02/2018 09:45:00
Yazdır

Soru

İyi günler;

15 Nisan 2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 6639 sayılı Kanuna göre 3000 ek göstergeli il müdürü görevden alındığında Araştırmacı oluyor ve 2 yıl süreyle yine il müdürü maaşı alabiliyor. Ancak 2 yıl sonunda nasıl bir maaş alacağı net olarak ifade edilmiyor.

Yaptığım görüşmelerde kimi iki yıl sonunda Araştırmacı maaşı ne kadar ise o maaşı alır diyor. Kimileri ise maaş geriye çalışmaz, bu nedenle iki yıl süreyle aldığı il müdürü maaşı dondurulup Araştırmacı maaşı eşitlenene kadar dondurulmuş maaşı alır diyor. Ama hiçbir yerde resmi bir açıklama veya belge bulamadım. Doğru olan hangisi acaba sizden bir bilgi alabilir miyim? Teşekkürler, iyi çalışmalar...

Cevap

6639 sayılı Kanunla 375 sayılı KHKye eklenen ek 18. Madde:

"22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda;

ç) Ek göstergesi 3600'den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,

atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.

Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması halinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması halinde, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.

Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir."

Genel kural, kadrosu değişen memurların yeni atandıkları kadronun mali haklarını almalarıdır. Bunun istisnaları kanunlarda vardır. Örneğin kadrosu kaldırılan memurlar için maaş dondurma ve tazminat alma öngören mevzuata rastlanmakta. Yukarıdaki maddede ise maaş dondurma ve tazminat değil önceki kadronun maaşından belirli süre yararlanma hakkı getirilmiş.

Sonuçta yönetici görevinden alınanlar yönetici kadrosunda kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmışlarsa iki yıl daha önceki ödemelerinden yararlanabilmekte. Bu sürenin sonunda bulundukları kadronun (sorunuza göre araştırmacı kadrosunun) maaşını almaya başlayacaklarını düşünüyoruz.

Bu soru 26,325 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
2018/2 KPSS'de yer alan kadro sayısından memnun musunuz?