Yan ödemelerdeki 5 yıl hizmet şartından ne anlaşılır?

21/06/2019 17:46:00
Yazdır

Soru

Merhabalar. Uzatmadan sorumu sorayim. Memurlarına Ödenecek zam ve Tazminatlara İlişkin Karar. Belirtilen kararda I Sayılı Cetvel (iş güçlüğü, iş riski zammi) (B) Teknik Hizmetler Bölümü Bu cetvelde Ths tazminatları için hep 5 yıl ayrımı var.

Burada sadece kamuda geçen 5 yıl mi kastediliyor. İntibak yapılmış özel sektörün 3/4 ü değerlendirilerek derece kademe ilerlemesi yapılmış olsa bu sürede memuriyetten sayılmaz mı. Hatta uzun/kısa dönem askerlik de sayılmaz mı.

Örneğin; Özelde mühendis olarak 4 yıl çalışmış (intibak ile 3 yıl değerlendirmiş) 6 ay askerlik, 3 yıl kamuda mühendis olarak çalışınca 5 yıl şartını sağlamaz mi? Bu hesaba göre 3+0.5+3= 6,5 yıl olunca geçmiş 1,5 yılın geri ödemesi alınabilir mi?

Teşekkürler.

Cevap

Zam ve Tazminat Kararnamesi:

"Esas alınacak sınıf, kariyer, kadro ve görev unvanları

MADDE 3 - b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri esas alınır.

Görevin fiilen yapılması

MADDE 6 - (1) Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

I SAYILI CETVEL

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

(B) TEKNİK HİZMETLER BÖLÜMÜ

2 En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar ve şehir plancılarına kendi ihtisas dallarında;

a)5 yıla kadar hizmeti olanlara............................. : İş Güçlüğü 800, Tem. Güçlük 975

b) 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara.................. : İş Güçlüğü 800, Tem. Güçlük 1400

NOT: 1- Yukarıdaki temininde güçlük zamlarının ödenmesinde "kendi ihtisas dallarındaki hizmet süresi"nin belirlenmesinde (31/12/2003 tarihi itibarıyla "5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar" sırasından faydalananlar hariç), teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler esas alınır. Bu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hüküm uygulanır."

Sonuçta burada geçen 5 yıl hizmet şartının kamuda teknik hizmetler sınıfında geçen hizmet sürelerini işaret ettiğini düşünüyoruz.

Bu soru 4,658 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.