Şube müdürlüğüne atanmada hizmet süresi şartı değişti mi?

02/09/2018 10:58:00
Yazdır

Soru

Sayın Yetkili,

Bir kamu üniversitesinde Şef olarak görev yapmakta iken 2016 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13-b/4 maddesi ile tedviren Şube Müdürü Vekili olarak görevlendirildim.

Bilindiği üzere 09/07/2018 tarihli 30473 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 172 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68 inci maddesinin (B) bendine"Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır" şeklinde ekleme yapılmıştır. . Şube Müdürlüğü için asilde aranan şartları yıl hariç (kıdem:7 yıl)) taşımaktayım. İlgili KHK ile eklenen madde ile 68/b de yer alan yıl şartını taşımış oluyor muyum? 657 sayılı DMK 86 ıncı maddesine göre vekalet aylığı ve zam tazminat farkını alabilir miyim? (Derece/Kademe: 7/3)

Teşekkürler

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi:

"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır."

703 Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen fıkra:

"Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır."

Yeni kanunla üst kademe yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda derecesine bakılmadan yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl hizmet aranıyor.

Sonuçta, daire başkanı ve denk yönetici kadroları dışındaki tüm kadrolarda (Şube müdürü kadrosu da daire başkanına denk sayılmamakta) eskisi gibi 1. derecede 12 veya 10 yıl, 3 ve 4. derecede 8 yıl hizmet sürelerinin aranacağını düşünüyoruz. Yani şube müdürü kadrosu için hizmet süresi şartı değişmemiş gözüküyor.

Ayrıca hizmet süresi şartını sağlasanız bile 657 sayılı Kanunun 86. maddesine göre şube müdürlüğüne vekalet etmediğinizden şartları taşısanız da vekalet aylığı alamayacağınızı düşündüğümüzü belirtelim.

Bu soru 18,713 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Yeni Zelanda'daki teröriste, 'Hristiyan terörist' denmesini doğru buluyor musunuz?