Belediyede sözleşmeliyim bedelli askerlik yaparsam işe giriş çıkış mı yapılacak?

22/09/2018 17:49:00
Yazdır

Soru

Merhaba kolay gelsin belediyede sözleşmeli makine teknikeri olarak 2 buçuk yıldır çalışıyorum bu bedelli yasasında sorduğumda giriş çıkış yapılacak sizin için dendi norma 657 memuru gibi ücretsiz izinli sayılmayacakmışız bununla ilgili bir düzenleme veya bilginiz var mı ?

Saygılarımla..

Cevap

5393 sayılı Kanununun 49. Maddesi:

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, planlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4B maddesine göre istihdam edilenlere uygulanan Esasların ek 1. Maddesi:

"Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler. Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir."

Askerlik yapan 4B personelin sözleşmesi feshedilmekte döndüğünde başvurusu üzerine tekrar sözleşme yapılmaktadır. Belediye sözleşmelileri için 4B esasları aynı şekilde uygulanıyordu.

Ancak bedelli askerlik maddesi bu personelin ücretsiz izinli sayılacağını belirtmiş. Bu nedenle genel uygulamadan farklı olarak bedelli askerlik yapan 4B ve belediye sözleşmelilerinin sözleşmelerinin feshedilmesine gerek olmadığını düşünüyoruz.

Bu soru 3,816 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?