Kanser tedavisinde mide ameliyatı olan, malulen emekli olabilir mi?

11/12/2018 19:06:00
Yazdır

Soru

5510 öncesi işe başlayan bir memurum. (2001) Toplam hizmet sürem 18 yıl...

Mide kanseri tanısı aldım ve akabinde ameliyat oldum. Geçen hafta bulunduğum şehirdeki Eğitim Araştırma Hastanesine Engelli Raporu için başvurdum ve %60 engelli raporu aldım. Bu raporumla sonradan engelli olan memurun emekliliği kapsamında yani 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine göre "emekli" olmak istiyorum.

Sorularım şunlardır:

1) Şu an itibariyle sağlık raporuma istinaden hastalık iznindeyim. Hastalık iznim devam ederken emeklilik için başvurabilir miyim?

2) Hastalık sürecinden önce başka bir ile tayinim çıkmıştı. İlişiğimi kesmeden şu an bulunduğum ilden emekli başvurusu yapabilir miyim?

3) Şayet ilişiğimi keser iseler mehil iznim sürecinde emeklilik başvurusu yapabilir miyim? Yapabiliyorsam bu başvuruyu nereye yapmalıyım?

Bu sualleri halen hastalıklarla mücadele etmem ve bırakın çalışmayı başka bir ile seyahat edecek durumda olmamam hasebiyle sordum...

Cevap

Durumunuzu değerlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kapsamındadırlar.

5434 sayılı Kanun kapsamında, göreve girmeden önce malul durumda olanlar, malullük aylığından yararlanamazlar.

Ancak, görevde iken malul duruma girenler malullük aylığından yararlanabilirler. Bunun için rahatsızlığın SGK Sağlık Kurulunca malul kararının verilmesi gerekir. Bu tespit içinde bir sağlık kurulu raporu ve bu raporun Kurumlar tarafından incelenmek üzere SGK. Sağlık Kuruluna gönderilmesi şeklinde başlar.

Malul kararı verilmesinde 5434 sayılı Kanunda bir oran bulunmaz, sadece maluldür veya değildir kararı SGK Sağlık Kurulu vermesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Malul kararı verilen memurun görevi ile ilişiğinin kesilmesi gerekir, 10 tam yıl ve daha fazla hizmeti varsa malullük aylığı bağlanır, yoksa bağlanmaz.

Malul olarak aylık bağlanmasını istemeyenler, 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmünde bulunan,

Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır.

Şeklindeki hükümden yararlanmak istediklerinde, yine sağlık kurulu raporlarının yine aynı işlemleri başlatarak SGK. Sağlık Kurulunca incelenmesi gerekir. Bu madde kapsamında bir karar çıkarsa memurun yine en az 5760 gün veya 6480 gün hizmet süresi olursa malul olarak değil de YAŞLILIK aylığı olarak aylık bağlanır.

Sıhhi izin sürelerine tabi olanlar, bu süreler sonunda iyileşemezlerse ve buna dair son bir sağlık kurulu raporu düzenlenirse görevlerine devam edemezler, emeklilik işlemleri otomatik olarak yürürlüğe girer.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınıza karşılık değerlendirmelerimiz:

Soru 1) Şu an itibariyle sağlık raporuma istinaden hastalık iznindeyim. Hastalık iznim devam ederken emeklilik için başvurabilir miyim?

Cevap 1) Emeklilik başvurunuzu yapmanız sağlık durumunuzun SGK. Sağlık Kurulunun vereceği karara bağlı olacağını söyleyebiliriz. Bir karar verilmeden emeklilik başvurunuzun bir geçerliliğinin olamayacağını değerlendirmekteyiz. Ayrıca, Hastalık izni kullanan memur için bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve bu raporun SGK. Sağlık Kurulunca incelenmesi yapılabilir. SGK. Sağlık Kurulu Geçici Madde 4 kapsamında müspet bir karar verdiği zaman aylık bağlanma hakkınızın olacağını değerlendirmekteyiz..

Soru 2) Hastalık sürecinden önce başka bir ile tayinim çıkmıştı. İlişiğimi kesmeden şu an bulunduğum ilden emekli başvurusu yapabilir miyim?

Cevap 2) İster ilişiğinizi kesmeden bağlı olduğunuz İlden, ister ilişiğinizi kestikten sonra başka bir ilden başvuru yapmanız herhangi bir değişikliğe yol açmayacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 3) Şayet ilişiğimi keser iseler mehil iznim sürecinde emeklilik başvurusu yapabilir miyim? Yapabiliyorsam bu başvuruyu nereye yapmalıyım?

Cevap 3) İlişiğinizin kesilmesi halinde de mehil süreniz içerisinde memurluk statünüz devam edeceği için bir değişikliğe yol açmayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak; Hem hizmet süreniz hem emeklilik yaş grubunuzun tamamlayarak normal emekliliğe hak kazanmadığınız anlaşıldığından, tarafınızca bir emeklilik talebinin sadece engelliliğinizden dolayı ya malul olarak ya da Geçici Madde 4 hükmünden yararlanarak engelli olarak yaşlılık aylığı işlemlerinin başlatılmasına yol açacağını değerlendirmekteyiz. Bunun için öncelikli olarak Kurumunuz kanalı ile SGK. ya hakkınızda düzenlenen bir sağlık kurulu raporunun gönderilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu soru 12,422 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?