Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3832/
Yazdırılma Tarihi : 17 Haziran 2024 Pazartesi 10:22

Jandarma astsubay KPSS ile başka kuruma geçmek isterse bekleme süresi uygulanır mı?

24/12/2018 08:00:00
Yazdır

Soru

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 15 yıllık Astsubayım. Bilindiği üzere Jandarma İçişleri bakanlığına bağlandı ve 657 sayılı DMK na Jandarma Hizmetleri Sınıfı başlığı eklendi. Fakat 657 sayılı kanuna tabi memurların özlük, mali ve sosyal haklarının hiç birinin Jandarma personeline uygulanmadığı, bütün özlük işlemlerinin hala 926 sayılı kanuna göre yürütülmesi devam etmektedir. Bütün SGK işlemleri 926 sayılı kanunun 93. Md. uyarınca yapılmaktadır.

Sorum şu; Jandarmada astsubay olan bir kişi KPSS ile atandığında 6 ay bekleme süresine tabi midir.

Cevap

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13. Maddesi:

"Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümler uygulanır."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesi:

"VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI

Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları kapsar."

657 sayılı Kanunun 97. Maddesine göre usulüne uygun olarak memurluktan çekilenler altı ay geçmeden Devlet memurluğuna alınamazlar.

657 sayılı Kanunun 74. Maddesi:

"Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür."

Görevdeki Jandarma astsubayların istisnai haller (nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar) dışındaki özlük işlerinde 657 sayılı DMK uygulanmakta. İstifa ve geri dönüş işlemleri de 657 sayılı Kanun uygulanan konulardan. Yani istifa edenlerin memur kadrolarına atanmaları için 6 ay beklemeleri gerekmekte.

Ancak KPSS ile kazandığınız kadroya istifa etmek yerine 657 sayılı Kanunun 74. Maddesine göre kurumların muvafakatiyle naklen geçerseniz bekleme süresi uygulanmayacağını düşünüyoruz.

BENZER SORULAR
11.09.2020Mühendis, naklen atama için VHKİ kadrosuna atanmaya razı olursa, maaşı nasıl etkilenir?
07.09.2020Kanser tedavisi gören memur isteği dışında başka bir ile tayin edilebilir mi?
14.01.2020KİT sözleşmeli personeli, 657'ye tabi bir kuruma geçici görevlendirilebilir mi?
05.11.2019Doktora öğrenimi gerekçesiyle başka şehre nakil isteyebilir miyim?
27.10.2019TRT'den nakledildim fazla çalışma ücretim kesildi
10.10.2019Tüp bebek tedavisi tayin için sağlık özründen sayılır mı?
26.09.2019Denetmen kadrosundayım rotasyon olmamak için diğer kadrolara nasıl geçerim?
01.08.2019Kurumlar eşi tayin olan memura izin vermek zorunda mı?
28.07.2019Üniversitede çalışan sözleşmelinin becayiş hakkı var mı?
08.07.2019Aynı bakanlıktaki diğer uzman yardımcılığına sınavsız geçebilir miyim?