Memur hastalık izinleri sözleşmeli personele uygulanır mı?

31/12/2018 08:01:00
Yazdır

Soru

Kanser hastalığına yakalanan sözleşmeli personel 4-b hakları nelerdir Devlet memurları kanununun 105-106 maddesi 4-b sözleşmeli personeli kapsıyor mu? 4b sözleşmeli personel kanser hastalığı nedeniyle ilgili madde yazılı olduğu üzre 18 ay hastalık izninen çıkabilir mi?

Cevap

Bu yönde hüküm olmadığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 ve 106. Maddeleri 4B sözleşmeli personele uygulanmıyor.

4B'li personel Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalışıyor.

Esasların 10. Maddesi:

"Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür." Bu maddede geçen yıllık 30 günlük sınır Danıştayca iptal edilmiştir.

Hastalığınızı resmi tabip raporu ile belgelendirerek raporda yazan süre kadar hastalık iznine çıkabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 4,440 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR