Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3848/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:20

Özeldeki veterinerlik süreleri, hangi halde, yıllık izinde dikkate alınır?

13/01/2019 09:19:00
Yazdır

Soru

Kamuda çalışan Veteriner Hekimim.06.06.2011 yılında sözleşmeli Targel olarak atandım.15.10.2013 yılında da kadroya geçtim.
Kamudan önce Özel de SSK lı olarak Damızlık Sığır Yet.Birliğinde Veteriner Hekim olarak 06.05.2005-31.05.2011 tarihleri arasında çalıştım.Bundan önce Migros(04.11.1997-27.08.1998) ve BİM(01.08.2001-28.02.2005) de normal eleman olarak çalıştım.
Kasım 2016 da hizmet birleştirme için başvuru da bulundum ve şubat 2017 de sonuçlandı.Damızlık Sığır Yet.Birliğinde çalıştığım süreyi derece ve kademeye dahil edildi.Kazanılmış hak aylığı süresi 2018 yılı sonu itibariyle 12 yıl 10 ay 15 güne çıktı.
Benim öğrenmek istediğim yıllık izin sürem 30 güne çıkar mı.Konu ile ilgili farklı uygulama yapan il ve ilçeler var.
Çalıştığım birim yıllık iznimin 20gün olduğunu söylüyor.Benimle aynı durumda olan meslektaşlarım başka il ve ilçelerde (Bolu,Terme,Gölcük,Yalova,Bağcılar) 30 gün izin kullanıyorlar.
Konu ile ilgili bilgilendirme rica ediyorum

Cevap

Bu soruda, bakmanız gereken ve dikkate alınması gereken hüküm, 657 sayılı Kanunun 36. maddesindeki şu hükümdür:

"2 - Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir."

Bu bağlamda

1- Sözleşmeli TARGEL'de geçirdiğiniz süreler, kadro kanunu olan 6495 sayılı Kanunda yer alan hüküm gereğince aynı oranda memuriyette geçmiş sayılmaktadır. Yıllık izin süresinin hesabında da değerlendirilir.

2- Ancak özel sektördeki süreleriniz sadece mesleğiniz ile ilgiliyse ve bunu ispatlayabiliyorsanız 3/4 oranında memuriyette ve yıllık iznin hesaplanmasına esas hizmet süresinde dikkate alınır. Eğer özeldeki sürelerin mesleğinizle ilgili olduğunu belgelendiremiyorsanız bu halde süreler kazanılmış hak aylığında ve yıllık izne esas hizmet süresinde hiçbir suertte dikkate alınmaz.

Uygulama farklılıkları genel olarak, özelde geçen hizmetlerin meslekle ilgili olup olmadığının belgelendirilmesinden kaynaklanmaktadır.

BENZER SORULAR
15.12.2020Yıllık izin hakkı engellenebilir mi? Fazla mesaide personelin isteği aranır mı?
01.12.2020Sağlık Bakanlığında tüm tayinler durduruldu mu?
21.10.2020Uzaktan çalışan memur yıllık iznini nasıl kullanır?
15.06.2020Aylıksız izin sonrası göreve başlayan memurun, önceki yıldan izin hakkı var mıdır?
13.01.2019Özeldeki veterinerlik süreleri, hangi halde, yıllık izinde dikkate alınır?
04.11.2018Önceki yıldan kalan iznimi 31 Aralıktan başlatarak kullanabilir miyim?
23.07.2018Sözleşmeliyim, askerlik sürem yıllık izin hesabına katılır mı?
12.06.2018İşçiyken kullanamadığım izinleri sözleşmeliye geçince kullanabilir miyim?
07.06.2018Yıllık izin alacağım bayrama denk gelen günler yıllık izinden düşer mi?
27.02.2018Sözleşmeliyken memurluğa geçtim yıllık iznim olur mu, adaylığın sonunu mu beklemeliyim?