Mübaşirlerin hizmet sınıfı değişikliği sözleşmelileri etkiler mi?

13/02/2019 08:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba. Mübaşirlerin GİH kadrosuna geçmesiyle yan ödemeleri artacaktır. Ancak bu durum sözleşmeli mübaşirleri de kapsar mi? Maaşlarında artış olur mu ? Teşekkürler

Cevap

Mübaşirler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalışmaktadır.

Bunlar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara tabidir ve sözleşme ücreti ve ek ödeme almaktadır.

Esasların 3. Maddesi:

"Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir."

Son değişiklikte memur kadrolarındaki mübaşirler GİH kadrosuna geçince özlük haklarında iyileşme oldu. Ancak sözleşmeli mevzuatında bir değişiklik yapılmadı.

Sonuçta sözleşmeli mübaşirlerin özlük hakları, farklı mevzuatta olduğundan, bu değişikliğin sözleşmelileri etkilemesi mümkün değildir.

Bu soru 10,083 defa okundu. 10 Yorum yapıldı
YORUMLAR