Başbakanlıktan nakledilen araştırmacıların özlük hakları

01/04/2019 05:44:00
Yazdır

Soru

Kolay gelsin,

Başbakanlık'ta görevde yükselme sınavını kazanarak Araştırmacı (ek gösterge 3000, özel hizmet tazminatı 125 puan) ünvanı ile görev yapmakta iken, 703 sayılı KHK'nın 221 inci maddesinin 5 inci fıkrasına göre Devlet Personel Başkanlığı'nca başka bir kuruma tekrar Araştırmacı ünvanı ile atanan bir personele diğer kurumlardaki Araştırmacıların özlük haklarımi uygulanır (ek gösterge 2200 ve özel hizmet tazminatı 60 puan).

Cevap

703 sayılı KHK:

Madde 221 - Başbakanlık Merkez Teşkilatında diğer kadrolarda bulunanlar öğrenim durumları, geçmiş kadro ve unvanları ile hizmet sınıfları ve çalıştıkları teşkilatlar itibarıyla kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak kamu kurum ve kuruluşlarına bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığınca atanır. Nakil işlemi tamamlanıncaya kadar, eski kadrolarına ait her türlü aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminatları, ikramiye ve sözleşme ücretleri ile diğer mali haklarını Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden almaya devam eder. Bunların atandıkları tarih itibarıyla diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın kadroları ihdas edilmiş ve ilgili mevzuatı uyarınca Kurum kadro cetvellerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde atanan personelin yeni kadrolarına atandıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kurumlara atananlara bu fıkra kapsamındaki fark tazminatı ödenmesine son verilir.

Başbakanlıkta araştırmacıyken başka kuruma nakledilenlere önceki özlük haklarına göre ödeme yapılacağı düzenlenmemiş. Sadece tazminat getirilmiş.

Sonuçta bu personele önceki maaşları ile yeni maaşları arasındaki fark kapanana kadar tazminat ödeneceğini fark kapanınca yeni atandıkları kurumdaki araştırmacıların özlük haklarına göre ödeme yapılacağını düşünüyoruz.

Bu soru 9,108 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?