Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3954/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 17:54

A grubu kadrodaki uzman, mühendis kadrosuna atanabilir mi?

17/09/2019 16:43:00
Yazdır

Soru

Kamu kurulusunda A grubu kariyer kadro olan denetmen kadrosunda 6 senedir calismaktayim. Rotasyona tabi olan bu kadrodan ayrilmak istiyorum. Acaba normal memurluga nasil gecis yapabilirim?

Kanunda bunun bir maddesini bulamadim. Kurumuma nasil bir dilekce yazmaliyim?

Iyi calismalar...

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların kurumlarınca görevlerinin ve yerlerinin değiştirilmesi" başlıklı 76. maddesi aşağıdaki şekildedir.

"Madde 76 -Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir."

Söz konusu hüküm genel mahiyette olup kurumların kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunması halinde özel hüküm uygulanır. Çalıştığınız kurumun mevzuatında genel hükme aykırı özel bir hüküm yok ise, örnek olarak kariyer uzman olan bir mühendis, uzman kadrosundan mühendis kadrosuna atanmayı talep edebilir. Kadro durumu ve kurumun takdir hakkı çerçevesinde atama talebi kurum tarafından yerine getirilebilir. Aynı şekilde mühendis kadrosundan, daha önce görev yaptığı uzman kadrosuna da atama yapılabilir.

Devlet Personel Başkanlığının 07/11/2014 tarihli ve 5989 sayılı görüşünde daha önce çevre ve orman uzman yardımcısı olarak görev yapan ve daha sonra çevre mühendisi olarak görev yapan personelin, çevre ve şehircilik uzman yardımcısı unvanlı kadroya atanabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Görüş için tıklayınız.

BENZER SORULAR
19.04.20213713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi mi?
06.04.2021Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı?
19.08.2020Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi?
26.05.2020Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim? Sonrasında yeniden müdür olabilir miyim?
02.03.2020Kamudaki şehit yakını ve gaziler görevde yükselme sınavına tabi mi?
25.10.2019Sözleşmeliyim teknik öğrenim bitirip unvan değiştirebilir miyim?
21.09.2019Farklı alanda doktora yapsam sınavsız mühendis atanabilir miyim?
17.09.2019A grubu kadrodaki uzman, mühendis kadrosuna atanabilir mi?
24.07.2019Öğretmen, Diyanet'teki eğitim uzmanı kadrosuna atanabilir mi?
22.07.2019Görevden "haklar saklı kalmak kaydıyla" feragat etmek ne anlama gelir?