Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3959/
Yazdırılma Tarihi : 31 Mart 2020 Salı 02:26

KKTC'de geçici görevli olan memur, yıllık izin alırsa, yevmiyesi kesilir mi?

24/09/2019 17:23:00
Yazdır

Soru

... müdürlüğünde çalışıyorum. Kuzey Kıbrıs'ta geçici görevlendirme olarak çalışmaktayım. Benim sorum yıllık izinlerle ilgili olacak. Biz Kıbrıs'ta iken yıllık izin alıp Türkiye'ye gidersek buradaki yevmiyemiz kesiliyor, gittiğimiz gün kadar. Bu normal mi. Ayrıca yıllık izin alıp Türkiye'ye gitmezsek Kıbrıs'ta geçirirsek yıllık iznimizi yine de yevmiye kesilir mi? Bu konuda kendi kurumumdan bile bilgi alamadım

Cevap

6245 sayılı Harcırah Kanununun "Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre" başlıklı 42 nci maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

"Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:
a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz
...
"

Bu hükme göre yurtdışında geçici görevli olarak gitmenizden dolayı ilk 180 gün tam, takip eden günler için ise 2/3 tutarında gündelik almanız gerekiyor.

Söz konusu 180 günün sayılmasında geçici görevlendirme tarihi geçerlidir. Harcırah aldığınız günler içinde yıllık izin gibi nedenlerle geçici görevi yapamamanız halinde bu süre uzamıyor. Yani görev yapmadığınız günler için harcırah almıyorsunuz. Tatil süresinde nerede bulunduğunuzun bir önemi yok. İster çalıştığınız ülkede isterseniz yurt içinde. Fiilen çalıştığınız sürece harcırah alabilirsiniz.

BENZER SORULAR
24.09.2019KKTC'de geçici görevli olan memur, yıllık izin alırsa, yevmiyesi kesilir mi?
14.04.2017Evlendirme Memurunun, başka mahale gidişinde harcırah verilir mi?
24.12.2016TODAİE'de eğitim gören memurlara harcırah ödenir mi?
15.05.2016Emekli olan eş için harcırah ödenmez mi?
09.02.2016Öğretmen atanan memurlar harcırah alır mı?
08.12.20154/B sözleşmeli KPSS ile memur olunca harcırah alır mı?
13.11.2014Memur yol için harcamasını idareden talep edebilir mi?
12.06.2014Naklen atanan memurun harcırahının hangi kurumca ödenmesi gerekir?
21.10.2013Harcırah bildirgelerini muhasebe memuru mu doldurur?
01.09.2013Büyükşehir belediyesi sınırları ve harcırah sorunu