Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4062/
Yazdırılma Tarihi : 25 Nisan 2024 Perşembe 15:01

Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim? Sonrasında yeniden müdür olabilir miyim?

26/05/2020 10:26:00
Yazdır

Soru

Kimyager kadrosunda (TH) görev yapmaktayım. 2019 yılı Mahalli İdareler Görevde Yükselme Sınavına girerek başarılı oldum ve bunun sonucunda geçen ay Birlik Müdürü kadrosuna (GİH) atamam yapıldı. Size bu konuyla ilgili 2 sorum olacak.

1. Kendi rızamla (kurumumun da onayıyla) Birlik Müdürü kadrosundan ayrılarak tekrar önceki unvanıma yani Kimyager kadrosuna atanabilir miyim?

2. Kimyager kadrosuna döndükten sonra ilerleyen zamanlarda kendi kurumum ya da başka kurumda müdür kadrosuna atanmam için tekrar Görevde Yükselme Sınavına girmeme gerek var mı?

Cevap

Cevap: Müdür kadrosu GİH sınıfına, kimyager ise Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadrodur. Yapılacak atama hizmet sınıfı değişikliği gerektiren bir atamadır. 657 Sayılı Kanunun 71. maddesinde, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır.

Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler..." denilmektedir.

Kanunun 76. maddesinde ise, Kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hükümler çerçevesinde görevde yükselme sınavı sonucunda atandığınız genel idare hizmetleri sınıfındaki müdür kadrosundan teknik hizmetler sınıfındaki kimyager kadrosuna atanmaya engel bir durum bulunmamaktadır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik kapsamında görevde yükselme sınavı sonucunda ihraz edilen unvan memur için kazanılmış hak haline gelmektedir. Bu unvanı ihraz ettikten sonra aynı düzeydeki görevlere yapılacak atamalar için yeniden sınava girmeye gerek yoktur. Ancak atama yapılacak kadrolar için ilgili yönetmeliklerde özel şartlar aranıyorsa bu şartlara sahip olmak gereklidir. Örneğin ilgili kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde belirli süre hizmet şartı aranıyorsa, belirli öğrenim dallarından mezuniyet şartı varsa bu şartlara sahip olmayan bir personelin sadece geçmişte müdür kadrosunda bulunduğundan bahisle bu kadrolara ataması yapılamayacaktır.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 17. maddesine göre görevde yükselme sınavı sonucunda yedek aday belirlenebilmekte, 18. maddesine göre ise sınav sonucu atanan personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde boşalan kadroya sınav sonucunda belirlenen yedek adayın 6 ay içinde ataması yapılabilecektir.

BENZER SORULAR
19.04.20213713 kapsamında atandıktan sonra öğrenim durumu değişenler unvan değişikliği sınavına tabi mi?
06.04.2021Mehil süresi görevde yükselmede hizmetten sayılır mı? Torba kadroda uygulanır mı?
19.08.2020Unvan değişikliği sınavına tabi bir kadroya 92. madde kapsamında atama yapılabilir mi?
26.05.2020Sınavla müdürlüğe atandım. Eski kadroma atanabilir miyim? Sonrasında yeniden müdür olabilir miyim?
02.03.2020Kamudaki şehit yakını ve gaziler görevde yükselme sınavına tabi mi?
25.10.2019Sözleşmeliyim teknik öğrenim bitirip unvan değiştirebilir miyim?
21.09.2019Farklı alanda doktora yapsam sınavsız mühendis atanabilir miyim?
17.09.2019A grubu kadrodaki uzman, mühendis kadrosuna atanabilir mi?
24.07.2019Öğretmen, Diyanet'teki eğitim uzmanı kadrosuna atanabilir mi?
22.07.2019Görevden "haklar saklı kalmak kaydıyla" feragat etmek ne anlama gelir?