Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4082/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:34

Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?

31/07/2020 08:08:00
Yazdır

Soru

Ben 3+1 li hemşireyim, ücretsiz doğum iznine ayrıldığımda pozisyonum saklı tutularak sözleşmem feshediliyor, izin süresi bitince kuruma geri dönebiliyorum. Peki bu durumda sözleşmem usulen feshedildigi icin ben bu sürede yeni KPSS puanımla tercih versem atanabilir miyim? Yani sözleşme feshinden doğan 1 yıl cezai yaptırım bana da uygulanır mı?

Cevap

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1. maddesine göre doğum sebebiyle sözleşmesi feshedilen personelin pozisyonu saklı tutulmakta ve isteği halinde bu personel ayrıldığı kurumda yeniden hizmete alınmaktadır. Doğum yapan sözleşmeli personelin bu haktan yararlanabilmesi için iş sonu tazminatı almamış olması ve ücretli doğum izninin bitiminden itibaren iki yıl içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kuruma başvuru yapması gerekmektedir.

Bir yıl bekleme süresi ek 1. maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenmiş olup, anılan hükümde, "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." denilmektedir. Maddenin dördüncü fıkrasında ise sözleşmesini feshedenlerden bir yıllık süre şartına tabi olmadan yeniden istihdam edilebilecekler belirlenmiştir. Bunlar,

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

sözleşmesini tek taraflı feshedenlerdir.

Devlet memurlarına doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin karşılığı olarak sözleşmeli personelin sözleşmesini feshetme hakkı bulunmakta olup, iki yıl içinde başvuran personel yeniden işe başlatılmakta bu süreçte pozisyonu saklı kalmaktadır. Peki sözleşmeli personel pozisyonunun saklı tutulduğu bu dönemde kendi kurumunda veya başka bir kurumda sözleşmeli alımlarına başvuru yapması durumunda bir yıl şartına tabi olacak mıdır? Bu durumdakiler Esasların ek 1. maddesinde bir yıl bekleme süresine tabi olmayacağı belirtilen üç gruba da dahil değildir.

Diğer taraftan Ek 1. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan, "Doğum ... nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, ..." ibareleri dikkate alındığında doğuma bağlı olarak sözleşme feshini gerçekleştiren tarafın personel olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda sözleşmeli personel sözleşme dönemi içinde sözleşmesini tek taraflı feshetmiş sayılacağından bir yıl bekleme şartına tabi olacak, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel olarak atanamayacaktır.

Sonuç olarak, doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, iki yıl içinde kurumuna müracaat etmesi halinde atanma hakkı bulunan, bu süreçte pozisyonu saklı tutulan personelin; kendi kurumunda veya başka bir kurumda yeniden sözleşmeli personel alımlarına başvuru yapabilmesi için fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmesi gerektiğini, bir yıl dolduktan sonra yeniden atanmasına engel bir durumun olmadığını değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
09.02.2021Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?
10.11.2020Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?
11.10.2020Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?
07.10.2020Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?
21.09.2020Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi?
20.08.2020Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?
03.08.2020Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?
31.07.2020Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?
17.06.2020Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?
13.06.2020Kadroya geçen 3+1 sağlıkçıların mazerete bağlı tayinleri yapılır mı?