Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4100/
Yazdırılma Tarihi : 05 Mart 2021 Cuma 07:54

1/4' ündeki memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir mi?

30/09/2020 00:36:00
Yazdır

Soru

İlgili kanuna göre, memurun kazanç getirici bir iş yapması yasaktır. Cezası kademe durdurulması olarak belirlenmiş. Şimdi benim sorum şu: Bir devlet memuru geleceği son kademe olan 1/4 gelmiş ve bundan sonra ticaret yaptığı tespit edilmişse kademe cezası da alamayacağına göre alacağı ceza nedir?

Cevap

Birinci derecenin dördüncü kademesi Devlet memurunun işgal ettiği kadroda yükselebileceği en yüksek mertebedir. Yani memuriyetin zirve noktasıdır. Ancak mevcut sistem daha çok kadro unvanı üzerinden yürüdüğü için derece yükselmesinin maaş artışı üzerindeki etkisi sınırlıdır.

657 sayılı Kanunda disipline aykırı veya yasaklanmış fiil ve haller için getirilmiş cezalar bulunmaktadır. Bu cezalar ve ceza verilmesini gerektiren fiil ve haller Kanunun 125. maddesinde sayılmıştır. Devlet memurları için getirilen yasaklardan biri de ticaret yapma ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı olup Kanunun 28. maddesinde düzenlenmiştir. Bu yasağın ihlalinin karşılığı ise Kanunun 125/D maddesinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası (KİD) olarak belirlenmiştir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verilmektedir. Bu ceza memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ila 3 yıl arasında durdurulmasını gerektirmektedir. Zaten yükselebileceği son nokta olan birinci derecenin dördüncü kademesine gelmiş bir memur hakkında bu ceza nasıl uygulanacaktır?

Kanunun 125. maddesinde, öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademesinde bulunan Devlet memurlarının, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde, brüt aylıklarının yarısı ila dörtte birinin kesileceği ve tekerrüründe görevlerine son verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu düzenleme ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının aylıktan kesinti yapılarak uygulanması öngörülmüştür.

657 sayılı Kanunun 125/C maddesinde aylıktan kesme adı altında ayrı bir disiplin cezası düzenlenmiş, bu cezayı gerektiren fiil ve haller sayılmıştır. Öğrenim durumu itibarıyla yükselebileceği en üst noktada bulunduğu için aldığı KİD cezası aylığından kesinti yapılarak uygulanan memurun bu cezası özlük dosyasına aylıktan kesme değil KİD cezası olarak işlenecek ve KİD cezasının doğurduğu bütün sonuçları doğuracaktır.

BENZER SORULAR
30.09.20201/4' ündeki memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir mi?
16.05.2020Memur, ticari plakalı dolmuş hattına sahip olabilir mi? Aday memur 'ben bilmiyordum' diyebilir mi?
12.05.2020İtiraz sonucunda disiplin cezasının kaldırılması, aynı fiilden ceza alanları etkiler mi?
13.04.2020Covid-19'dan dolayı, disiplin suçlarında savunma süresi uzadı mı?
02.08.2018Disiplin cezası teklif edildi ama zamanaşımı oldu, 8 yıla 1 kademe alabilir miyim?
11.04.2018Sözleşmelinin sicil puanları memurlukta ilave kademe verilmesinde dikkate alınır mı?
06.04.2017Siyasi parti üyeliği memuriyete girişte engel midir?
26.02.2017Memurlukta sayılan özel sektördeki süreler, sekiz yıla bir kademe (64. madde) uygulamasında değerlendirilir mi?
21.10.2016Aylıktan kesme cezası memurun nakline engel mi?
02.09.2016Ceza davası kesinleşmeden memuriyet sonlandırılır mı?