Memuriyetten önceki askerlik hizmeti nerelerde hesaba katılır?

11/05/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Öğretmenlikten önce yedek subay olarak görev yaptım. Bu süremi a) derece, kademe b) kıdem yılına c) 68/B'ye ve d) emekliliğe saydırabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanunun 83 üncü maddesinde "Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
Bunların muvazzaf askerlikte geçen süreleri muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir. Bu gibilerin muvazzaf askerliğe ayrılmadan önce işgal ettikleri kadroda kazandıkları kademe ilerlemeleri ayrıca göz önünde bulundurulur. Askerlik öncesi kademe ilerlemeleri ile askerlikte geçen süre toplamının 3 yılı aşan kısmı usulü dairesinde üst dereceye terfi ettikleri zaman bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir
." hükmü ve 68 inci maddesinin (B)bendinde de "?Ancak dört yıldan daha az süreli yüksek öğrenim görenler için yukarıdaki sürelere ikişer yıl ilave edilir. Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin 6 yılı geçmemek üzere 3/4'ü yukarıdaki sürelerin hesabında dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesinin son fıkrasında ise "Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar. Bunlar hakkında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri ile bu Kanunun 83 üncü maddesi hükümleri saklıdır." denilmektedir.
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun Ek 72 Madde de ise "Personel kanunlarına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya aylıksız izin süresinin bitim tarihini takip eden üç ay içinde; başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler uyarınca;

a) Muvazzaf askerlik hizmetinde geçen sürenin tamamı kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilir ve memuriyet hizmetinden sayılır.

b) 375 sayılı KHK'nın birinci maddesinde kıdem aylığının tespitinde kazanılmış hak aylığının hesabında değerlendirilen sürelerin dikkate alınacağı belirtildiği için askerlik süresi kıdem aylığının tespitinde dikkate alınacaktır.

c) Muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen sürenin tamamı 68 inci maddenin B bendi uygulamasında değerlendirilir.

d) Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylığın okul devresinde geçen süre 5434 sayılı Kanunun ek 72 inci maddesi hükmü uyarınca borçlanılması halinde emeklilik müktesep derece ve kademe tespitinde değerlendirilir.

Bu soru 54,748 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam